- werken bij JES

Werken bij JES

VORMINGSWERKER/INSTRUCTEUR EFFECT (M/V)

Uiterste datum: 2017-07-29Situatie:
JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugddienst met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

JES staat voor:
STEDELIJK werken: JES vzw is een organisatie die geboren is in de stad om met alles wat een stad te bieden heeft aan de slag te gaan. Voor jonge mensen, maar vooral ook met hen.
GEINTEGREERD werken: We zijn actief op verschillende domeinen (vorming, tewerkstelling, jeugdwerk, cultuur, sport, welzijn,…).
INNOVATIEF werken: We beschouwen ons als een sociaal stadslaboratorium. Er worden voortdurend nieuwe projecten en werkvormen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vragen van ons doelpubliek.

De organisatie heeft 3 secretariaten: Brussel (inclusief een werking gericht op Vlaams-Brabant), Antwerpen en Gent. JES vzw is op zoek naar een medewerker voor Effect Brussel

Meer info over JES vzw op www.jes.be

Functieomschrijving:
Met Effect organiseert JES in Gent en Brussel voortrajecten voor jongeren (16-18 jaar) uit het deeltijds onderwijs.
De medewerker Effect staat in voor de kwaliteitsvolle opvolging en verdieping van deze trajecten. Hij/zij heeft volgende concrete taken :
- stroomlijnen en mee begeleiden van korte oriënterende modules waarin competenties (sociale vaardigheden,arbeidsattitudes, …) worden geïnitieerd en gestimuleerd bij jongeren uit het deeltijds onderwijs;
- mee begeleiden en ontwikkelen van technische ateliers waarin competentiegerichte vorming centraal staat;
- projectwerking met de doelgroep rond arbeidsmarktgerichte thema's;
- begeleiden van jongeren in hun ontwikkelingstraject
- trajectbegeleiding van de doelgroep ifv toeleiding naar tewerkstelling (brugprojecten of reguliere tewerkstelling)
- netwerking met centra voor deeltijds onderwijs en deeltijdse vorming ifv toeleiding en begeleiding van de jongeren
- netwerking met bedrijven&werkgevers ifv werkervaringsmomenten voor de jongeren
- administratieve omkadering en kwaliteitsbewaking van de EFFECT-voortrajecten

Profiel:

Kennis en ervaring
- Minimaal A1-diploma (pedagogische richtingen) of gelijkgesteld door ervaring
- Ervaring met de doelgroep, met vormingswerk en met de methodieken naar deeltijds lerenden is een must!
- Kennis van de courante softwaretoepassingen (Word, Excel, PowerPoint,…)

Vaardigheden
- Creatief: Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken
- zelfstandig werken: structuur aanbrengen in de eigen taken
- plannen en organiseren: doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken
- samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.
- resultaatgerichtheid: concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.
- jongeren durven aanspreken en vertrouwen geven

Houding en gedrag
- Inlevingsvermogen: Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen
- Zelfvertrouwen bezitten
- Leeft afspraken na
- Voorbeeldfunctie
- Zelfontwikkeling: eigen competenties verder ontwikkelen.

Aanbod:
- Voltijds van bepaalde duur (met mogelijkheid tot verlening)
- Barema PC 329
- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding
- Aandacht voor de balans werk en privéleven
- Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in
drie steden
- Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job
- Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

Meer info:
Els Van Effelterre,
Directie JES
els.vaneffelterre@jes.be
0491/16 47 18

Motivatiebrief en cv met Refnr. JESB 2807 voor 28 juli 2017 versturen naar :
job.opleidingen@jes.be
of
JES vzw
t.a.v.Els Van Effelterre
Werkhuizenstraat 3-5
1080 Brussel


VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP