- werken bij JES

Werken bij JES

Instructeur oriëntatie logistiek en transport

Uiterste datum: 2018-04-09JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugddienst met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

JES staat voor:
Vertrouwen: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
Constructiviteit: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op en af met mogelijkheden.
Openheid: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
Eigenzinnigheid: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
Versterking: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

De organisatie heeft 3 secretariaten: Brussel (inclusief een werking gericht op Vlaams-Brabant), Antwerpen en Gent. Meer info over JES vzw op www.jes.be


Voor het Brusselse secretariaat is JES vzw op zoek naar een instructeur voor de sector logistiek en transport (m/v).

Meer info over JES vzw op www.jes.be en op www.jes.be/opleidingen

Functie-omschrijving:
JES Opleidingen organiseert algemene en sectorgebonden oriëntaties voor jonge kort geschoolde, werkzoekende Brusselaars.
Als instructeur breng je aan de hand van laagdrempelige groepsactiviteiten interesses, randvoorwaarden en (te verwerven) competenties in kaart. Je werkt in tandem met de trajectbegeleider die de cursisten individueel opvolgt en samen een geschikt vervolgtraject zoekt.

Concrete taken:
- Organiseren en begeleiden van groepsmodules oriëntatie in de sector logistiek en transport
- Op een laagdrempelige manier de vereisten van de sector logistiek en transport aantonen
- In kaart brengen van reeds verworven en te verwerven competenties en randvoorwaarden
- Netwerken met bedrijven & werkgevers ifv bedrijfsbezoeken
- Observeren, rapporteren en evalueren van cursisten
- Samen met de cursist en trajectbegeleider een vervolgtraject (opleiding, tewerkstelling) uitstippelen

Profiel:
Kennis en ervaring:
- Aantoonbare kennis en voeling met de doelgroep
- Ervaring in de sector logistiek en transport
- Goede kennis van het Nederlands
- Goede mondelinge kennis van het Frans

Vaardigheden:
- Aanpassingsvermogen: in staat zijn een werkplanning te volgen en/of aan te passen
- Plannen en organiseren: werken met realistische tijdschema’s, planningen bijstellen indien nodig
- Samenwerken: openstaan voor de mening van anderen, kennis en ervaring delen met anderen
- Initiatief nemen: uit zichzelf handelen, een actieve opstelling hebben

Gedrag en houding:
- Betrokken zijn: gedrevenheid en interesse tonen
- Afspraken naleven
- Leervermogen bezitten: nieuwe informatie vlot en gemakkelijk opnemen en in de praktijk toepassen

Aanbod:
- Loon barema PC 329
- Voltijds contract
- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding van 0.23
euro/km
- Aandacht voor de balans werk en privéleven
- Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in
drie steden;
- Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job
- Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit


Meer info:
Evy Vandevannet
02/4116883 of evy.vandevannet@jes.be

Geïnteresseerd?
Voor deze sollicitatie verwijs je naar ref. 20180408

Je motivatiebrief en CV stuur je voor 8 april 2018 ref. 20180408 naar:
JES vzw
t.a.v. Els Van Effelterre
Werkhuizenstraat 3
1080 Brussel
Of
via mail naar
job.brussel@jes.be

VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP