- werken bij JES

Werken bij JES

Projectmedewerker (m/v)

Uiterste datum: 2017-06-15Het samenwerkingsverband J-100 is een stadsbreed project bestaande uit 15 Antwerpse jeugd(werk)organisaties en 100 jongeren van diverse achtergrond nl. de J100. Binnen dit samenwerkingsverband werd het project ‘bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk’ uitgewerkt met JES vzw als promotor.

Meer dan een kwart van de Antwerpse bevolking is jonger dan 25 jaar. Met het project J100 willen Antwerpse jeugdorganisaties de positie van jongeren versterken in de stad. Niet door over hen te spreken, maar door samen met hen na te denken over het samenleven in de stad en hen een stem te geven in de stad.

Het samenwerkingsverband J-100 wil eveneens de polarisering in Antwerpen tegengaan door:
- Ontmoeting mogelijk te maken tussen verschillende jongerengroepen (met en zonder migratieachtergrond, jongeren in armoede, middenklassers, …)
- Samen na te denken over samenleven in de stad: hoe ervaren jongeren het samenleven in een superdiverse stad, hoe kunnen ze zelf een verschil maken, hoe kunnen ze zich laten inspireren om bij te dragen aan het samenleven in de stad, wat kunnen anderen doen?
Met de invulling van deze vacature willen de diverse jeugdwerkorganisaties halftijds een bruggenbouwer tewerkstellen voor de periode juli 2017 tot december 2018.


FUNCTIEOMSCHRIJVING:

De J100- bruggenbouwer wordt op vier werven ingezet m.n.
1. het mee voorbereiden en begeleiden van de J100-meetings als deelnemer van de kerngroep van jeugdwerkers

2. het organiseren van wijkwandelingen vertrekkend uit de diverse jeugdwerkingen, gericht op het stimuleren van ontmoeting en het het opzetten van verbeterpunten

3. het betrekken van jongeren op de ontwikkeling en realisatie van de droomhut (een boomhut voor en door jongeren…)

4. Het uitwerken en mee uitvoeren van een communicatieplan voor het project i.s.m. de jongeren én de verschillende partners

De bruggenbouwer werkt nauw samen met de jeugdwerkers van de respectievelijke jeugd(werk)organisaties en stemt zijn/haar werk af op het maandelijkse jeugdwerkersoverleg. De bruggenbouwer wordt dagelijks aangestuurd door twee medewerkers van respectievelijk JES en Uit de Marge in Antwerpen.

PROFIEL:
Kennis en ervaring
• Ervaring met jeugdwerk(methodieken)
• inzicht in de leefwereld van jongeren (cultureel, sociaal,…)
• Kennis van inzicht in de mechanismen van sociale achterstelling en uitsluiting
• Kennis van het Antwerpse jeugdwerklandschap
• oog voor talentontwikkeling
• spelmethodologie en creatieve technieken

Vaardigheden
• zelfstandig werken
• initiatief nemen
• plannen en organiseren
• jongeren durven aanspreken en vertrouwen geven
• netwerken kunnen opbouwen en onderhouden
• nauwkeurig en met zin voor orde werken
• samenwerken
• conflicthantering

Houding en gedrag
• respect voor de eigenheid van de jongeren
• vertrekken van de positie, wensen, kansen en kunnen van de jongeren
• voorbeeldfunctie
• loyaal
• vasthoudend
• flexibele houding tav avond en weekend werk

AANBOD:
- halftijds contract (18u45) van bepaalde duur (01/07/2017 - 31/12/2018)
- barema PC329
- gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding
- verplaatsingsvergoeding: 0.3363 euro/km
- werken in een unieke organisatie en even uniek samenwerkingsverband die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden
- ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

Meer info:
Filip Balthau: filip.balthau@jes.be of 03/272.30.73
Nina Henkens: nina.henkens@uitdemarge.be of gsm 0475 53 17 72

Geïnteresseerd?
Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren:

Brief en cv versturen voor 14 juni 2017 naar :
job.antwerpen@jes.be
aan : Els Van Effelterre

Of naar
JES vzw
Els Van Effelterre
Werkhuizenstraat 3
1080 Brussel

De J100 brengt 100 jongeren samen in samenwerking met volgende jeugd(werk)organisaties:
AdviesCentrum Migratie (CAW Antwerpen)
Chiro, afdeling Antwerpen
Formaat Antwerpen
Free Hands
JES Antwerpen
Kras jeugdwerk
PAJ
Samen Op Straat (samenlevingsopbouwwerk Antwerpen)
Scouts en Gidsen Vlaanderen, afdeling Antwerpen)
Stampmedia
Uit de Marge

VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP


Instructeur opleidingsprojecten

Uiterste datum: 2017-06-07

Voor het Brusselse secretariaat is JES vzw op zoek naar een vormingswerker/instructeur (m/v).
lees meer...

STAFMEDEWERKER COMMUNICATIE (M/V)

Uiterste datum: 2017-06-03

JES vzw is op zoek naar een stafmedewerker communicatie (m/v).
lees meer...

JEUGDWERKER

Uiterste datum: 2017-05-31

Voor het JACO 21N in Deurne is JES vzw op zoek naar een jongerenwerker.
lees meer...