- Blog

JES stadslabo blogt...

19/10
blogfoto

Nieuwe keuken van De Branderij feestelijk geopend

Op 11 oktober opende de meisjeswerking de spiksplinternieuwe keuken van De Branderij. Voor de feestelijke opening werden collega’s en de voormalige districtschepen van jeugd Zohra Othman uitgenodigd. Samen werden er heerlijke pannenkoeken gegeten. Een eerste van de vele maaltijden waar jongeren elkaar rond de tafel zullen ontmoeten.

Spiksplinternieuw
Jeugdcentrum De Branderij werd in 2000 uitgerust met een eenvoudige keuken, maar die voldeed niet meer aan de eisen van de werking: een keuken voor jongeren in gereglementeerde omstandigheden. Met middelen van het district Borgerhout kon jeugdcentrum De Branderij in de zomer van 2017 een volledig nieuwe keuken bouwen die voldoet aan de HACCP-normen. Zo kunnen we koken in een propere en hygiënische keuken.

De eettafel als ontmoetingsplek
Koken neemt al jaar en dag een belangrijke plaats in in de werking van De Branderij. Er wordt gekookt voor en door de jongeren, als vrijetijdsactiviteit. Maar meer en meer blijkt het koken een belangrijk element te zijn in het verbinden van jongeren en groepen: wanneer er een bijeenkomst van jongeren plaatsvindt, wordt er vaak een maaltijd aangeboden. Dit verlaagt niet enkel de drempel om naar de activiteit te komen, de keuken en de eettafel zijn ook een belangrijke ontmoetingsplek waar op een informele manier gesproken en gedeeld kan worden. Niet alleen binnen onze vrijetijdswerking worden maaltijden bereid. Er wordt ook gekookt voor recepties, tijdens kadervormingscursussen en er zijn kookworkshops.

Bewuster eten
We zien dat veel jongeren in onze buurt vaak fastfood en vettig eten. Gebrek aan tijd om te koken, eetgewoontes bij hun peergroep en het idee dat een snelle hap goedkoper is, zijn enkele oorzaken van ongezonde eetgewoontes. Het gevolg is dat we veel jongeren zien met overgewicht en gezondheidsproblemen ten gevolge van ongezond eten (diabetes, concentratieproblemen, gewrichtsproblemen). Door gezond eten een plek te geven in de werking van De Branderij willen we jongeren bewuster en gezonder laten eten.


deel op Google+ deel op Twitter
09/10
blogfoto

Werkpalet zet jongeren op weg naar werk

JES in Gent neemt het voortouw in het project WERKPALET. Met dit project willen we jongeren aanspreken die afhaakten op school, niet werken en ook niet in een opleiding of begeleiding zitten. Samen met hen willen we stappen zetten die hen dichter bij een job brengen. In het jargon worden die jongeren wel eens de zogenaamde NEET-jongeren genoemd. 'NEET' slaat op Not in Employment, Education or Training. En zo zijn er, in Vlaanderen in het algemeen en in Gent in het bijzonder, helaas veel.Met z'n vieren

We kunnen dit als JES Gent niet alleen. Daarom werken we in een partnerschap: maar liefst vier vzw's gaan binnen dit project op zoek naar jongeren die zelf de weg niet vinden en meer steun of een extra duwtje in de rug nodig hebben. We realiseren dit project samen met vzw Jong, Compaan vzw en De Stap/Word Wijs als onze onderwijspartner.

Een boon voor werk

Dat doen we elk vanuit onze eigen expertise. Het thema 'werk' is niet nieuw voor JES en al helemaal niet voor JES Gent. Met het project 'De Werkweg' dat in 2013 van start ging in Gent, werd veel expertise ontwikkeld en kwam de nood voor dergelijke initiatieven wel erg duidelijk bloot te liggen. Ook vzw JONG en Compaan zijn geen onbekenden in het landschap van de zoektocht naar werk voor de meest kwetsbare jongeren. Met De Stap/Word Wijs kleuren we ons Werkpalet verder in. Zij zijn de evidente Gentse onderwijspartner in dit verhaal. Vier musketiers dus!

(virtueel) outreachend werken

Net omdat het om wel erg kwetsbare jongeren gaat, zullen we met z'n allen de jongeren opzoeken in hun eigen omgeving, vertrouwen opbouwen en de tijd nemen om samen obstakels te overwinnen. Het project wil jongeren tussen 18 en 25 jaar oud op weg zetten naar werk. We gaan effectief de wijken in en gaan vanuit een bestaand netwerk van jeugdhuizen, andere organisaties, op de pleintjes, in de straten, tijdens evenementen, op zoek naar jongeren die dat extra duwtje nodig hebben. We gaan voor een vernieuwde virtuele vorm van vindplaatsgericht werken: we willen ook aanwezig zijn op sociale media, fora, … want ook dat zijn vindplaatsen. Compaan en onze onderwijspartner gaan via een breed netwerk outreachen: de geijkte paden worden even verbreed om zo de meest kwetsbare jongeren alsnog aansluiting te doen vinden.

Money money money

Wij worden hiervoor gesubsidieerd door ESF, Stad GENT, de Vlaamse overheid en dit in een partnerschap met VDAB. Ook dat mag gezegd!

Voor JES kan je terecht bij Griet De Wachter (coördinator Gent) en bij Hanadi Nam (arbeidstrajectbegeleider).

deel op Google+ deel op Twitter
05/10
blogfoto

NXT: een tussentijdse balans

NEET's zijn jongeren die niet werken, geen onderwijs volgen en evenmin deelnemen aan een training of opleiding. In Brussel gaat het om ongeveer 15% van de jongerenpopulatie tussen 15 en 25 jaar.
Sinds twee jaar loopt bij JES het NXT-project: we zoeken NEET-jongeren op in hun eigen omgeving, we verkennen samen hun potentieel en werken acties uit waarmee ze hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.


Eerder schreven we een blog met de ervaringen van onze medewerkers, inmiddels hebben we een rapport klaar met achtergrondmateriaal, cijfers en getuigenissen.
deel op Google+ deel op Twitter
05/05
blogfoto

Dit is hoe onze horeca-instructeur Hilde jongeren warm maakt voor keukenhygiëne en klantenservice

Al jaren is Hilde Schuerman instructeur bij onze opleiding horeca. Sinds kort focust ze zich op bijscholingen en haar favoriete stokpaardjes: keukenhygiëne en klantgerichtheid. Stilzitten is niet besteed aan deze spring-in-'t-veld. Een gesprek!

Je geeft coachings over HACCP, wat is dat? De hygiëneregels in de keuken, neem ik aan.
"HACCP is een Engels acroniem. Het betekent Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritische controlepunten. Het gaat met andere woorden niet enkel over handen wassen, maar veel meer dan hygiëne alleen. Het bestaat uit erg veel theorie."

Hoe breng je zo’n theoretische materie voor een kortgeschoold publiek?

"Ik heb twee uitgebreide theoretische cursussen gevolgd en nadien heb ik iets op maat van mijn cursisten moeten bedenken. Het is in de eerste plaats niet makkelijk om het allemaal uit te leggen, zeker in verschillende talen. Maar je hebt niets aan de theorie als je niet weet hoe je die moet toepassen. En als cursisten niet begrijpen waarom, krijg je hen niet mee. Dus die twee zaken zijn voor mij belangrijk. Deze bijscholingen organiseer ik in opdracht van Tracé voor de werknemers van de sociale restaurants van het samenwerkingsverband Maïzenne. Ik probeer hen, hoe moet ik dat zeggen, een beetje een fobie te geven voor beestjes." (Hilariteit)


“Ik probeer hen een beetje een fobie te geven voor beestjes.”
Hilde Schuerman
Het is niet bij de bijscholingen gebleven. Hoe ben je er toe gekomen om coachings te geven op locatie?

"Cursisten gaven vaak aan dat ze niet goed wisten hoe ze de regels in de praktijk moesten brengen.
Tenslotte is de toepassing vooral een kwestie van organisatie.
'Kom het dan allemaal maar eens uitleggen aan mijn baas.', zeiden ze dan. En dus heb ik besloten om naar hun werkterrein trekken."

Het is een kwestie van organisatie, zeg je?

"Elk restaurant is anders. Dus moet je zo’n ruimte eerst goed indelen. Je begint met een plek in de keuken te voorzien voor alles wat vuil is. Vervolgens heb je een duidelijke andere plaats nodig waar je bijvoorbeeld alles gaat versnijden. De afwas moet ook op een afzonderlijke plek. Afwassen en dingen versnijden kan je niet doen op dezelfde plek. Dan zijn er de bewaartijden. De temperatuur van diepvries en koelast moet ook nauwkeurig opgevolgd worden. Chemische besmetting (bv. de zeep die werknemers gebruiken) en handdoeken zijn vaak zorgenkindjes."


"Alleen met het vingertje wijzen, daar heeft niemand een boodschap aan."
Hilde Schuerman


Wat je in wezen doet, is mensen handenvol extra werk geven. Kan je tips geven over hoe je zoiets best aanbrengt?
"De meeste feedback die ik geef, probeer ik individueel aan de personen in kwestie te geven. Niet in groep. Ik suggereer ook altijd onmiddellijk een remedie. Alleen met het vingertje wijzen, daar heeft niemand een boodschap aan. Ik neem ook deel aan de activiteit. Ik droog bijvoorbeeld mee af en ondertussen observeer ik. Dat is minder opdringerig."

"Ik stel me ook open op. Ik zeg hen van de meet af aan dat ze me vragen mogen stellen. Ik ben geen inspecteur. Ik geef geen punten. Als ze niet goed weten wat goed is of fout, mogen ze me altijd vragen stellen. Werknemers zijn ook altijd trots als ik hen wijs op wat verbeterd is. Ik zeg uiteraard niet alleen negatieve dingen. Ik zeg ook wat goed loopt."


“Ik droog mee af en ondertussen observeer ik. Dat is minder opdringerig.”
Hilde Schuerman
Ik neem aan dat je kritisch oog niet stil valt na je werkuren. Kan je nog wel rustig genieten van restaurantbezoek?
"Goh, ja. Ik lijd wel aan beroepsmisvorming. Laatst was er in Laken een snackbarretje dat nog maar pas was geopend. Ik zag het onmiddellijk: onderaan de stoelen was het verpakkingsplastic nog niet helemaal verwijderd. Onder een van de tafels merkte ik plakkerige sporen opgedroogde cola. Nochtans de uitbater zag er zeer verzorgd uit. En zijn koeltoog zag er ook oké uit. Toen ging ik naar het toilet. Die was echt vies. Ik ben toen op de uitbater afgestapt en gezegd: “Ik geef hygiënecursussen. Er zijn een aantal zaken waar je aandacht aan moet besteden. Ze gaan je op een dag komen controleren en die tafel en de toiletten moeten piekfijn in orde zijn.”
Hij bedankte me. ‘Lief dat u het zegt, mevrouw.’"

Men aanvaardt zo’n kritiek, zomaar zonder slag of stoot? Ik ben verbaasd.

"Je moet niet zeggen: 'Je toilet is smerig.', maar onmiddellijk al een oplossing aanreiken.
Ik zag ook dat die kerel echt zijn best deed. Dan wordt zo’n kritiek echt aanvaard."

Je geeft ook zaalcoaching. Hoe gaat dat in zijn werk?
"Ik kom aan wanneer de zaalploeg al bezig is met de mise en place. Dan kan ik observeren hoe ze aan de slag gaan. In sommige zaken liggen de spullen er nog van de dag voordien. Ze beginnen te borstelen. Het opwaaiende stof dwarrelt overal neer… De manier van tafels dekken spreekt bijvoorbeeld ook boekdelen. Men kan dat met stijl doen of lomp."

"Het is leuk om erbij te zijn als de werknemers al aan het werk zijn: dan kan je bijsturen. Maar niet iedereen is ontvankelijk voor feedback. Er zijn regeltjes: rechts opdienen bijvoorbeeld. Die zijn minder van tel in sociale restaurants. Mensen als mens behandelen, een warm onthaal verzorgen: daar hamer ik des te harder op. Maar dat is eigenlijk nooit een werkpunt op de plekken waar ik kom."


“Mensen als mens behandelen, een warm onthaal verzorgen: daar hamer ik op."
Hilde Schuerman


Waar komt je interesse voor zo’n coachings vandaan?

"Dat weet ik niet. Maar als achttienjarige heb ik in een bakkerij gewerkt. Ik wist helemaal niet hoe ik me moest gedragen op een werkplaats. Het terrein was me helemaal onbekend. Ik werd daar op de koop toe geconfronteerd met het gezag van een kleine zelfstandige: niet eenvoudig."

"Ik kwam toen uit de humaniora. Ik kon rekenen. Dat moest ik daar veel doen. Heel de tijd hoofdrekenen. Alle namen leren van de pateekes. De mensen leren kennen ook: oude menskes die altijd hetzelfde komen halen, mensen die je aanspreken in het dialect, want anders ben je geen echte, mensen die boos worden als je geen dialect spreekt. Zoals de jongeren met migrantenachtergrond waar ik nu mee werk Nederlands proberen te praten, moest ik me behelpen in het dialect. En in Tervuren kwamen daar nog eens Engels en Duits bij. En Frans uiteraard."

"Ik ging dan naar mijn baas om suggesties door te geven aangaande de organisatie van de winkel. Dan antwoordde hij : 'Ik heb jou niet aangeworven om te denken maar om te werken.'"

Wat deed dat met jou?
"Ja, ik heb dat niet meer gedaan, hé. Ik heb mijn mond gehouden."

Ben je dan bij JES gaan werken om te mogen denken?
(Lacht)

Probeer je nu ergens die persoon te zijn die je toen miste?
"Ergens wel."

Dank u voor het gesprek, Hilde.

"Ik wil nog een evolutie met je delen. Sociale restaurants werken in almaar schonere omstandigheden Soms is er een lichte terugval, maar de kwaliteit stijgt. De druk om te presteren echter ook. Soms hebben de instructeurs minder tijd om zich te focussen op de ontwikkeling van hun personeel."

"Vergeet niet: de werknemers van sociale restaurants hebben vaak geen basis. Dus let er op als je naar een sociaal restaurant gaat- en er zijn er tegenwoordig in onze hoofdstad die hoge toppen scheren- de werknemers zitten in een leerproces. Wees mild."


"Let er op als je naar een sociaal restaurant gaat: de werknemers zitten in een leerproces. Wees mild."
Hilde Schuerman


Wil je meer weten over HACCP of over de publicatie die ze schreef over voedselveiligheid: klik hier en koop onze publicaties.

Wil je graag dat Hilde over de vloer komt in je sociale restaurant of ben je geïnteresseerd in één van haar bijscholingen? Neem contact op met Hilde Schuerman (hilde.schuerman@jes.be - 0470/ 660 605)
Geschreven door Duchka Walraet

deel op Google+ deel op Twitter

Lees ook:


2017-10-19
Nieuwe keuken van De Branderij feestelijk geopend
2017-10-09
Werkpalet zet jongeren op weg naar werk
2017-10-05
NXT: een tussentijdse balans
2017-07-26
Bedenkingen bij het goedgekeurde bijzonder bestemmingsplan Tour & Taxis
2017-05-24
Kinderen Baas
2017-05-05
Dit is hoe onze horeca-instructeur Hilde jongeren warm maakt voor keukenhygiëne en klantenservice
2017-03-28
'Investeren in meisjes is investeren in een sterkere samenleving'
2017-03-27
Aan de slag met NEET's: 'We vertrekken vanuit de sterktes van elke jongere'
2017-03-13
Het gonst in Gent
2017-03-06
Een blik in het leven van een straathoekwerker: dossier Kafka
2017-01-16
Bxl Open View: een digitaal mozaïekverhaal dat Brussel in- en uitademt
2017-01-16
''Ik zie het als mijn plicht om mijn leerlingen uit Rollegem eens te confronteren met een grootstad.''
2016-12-20
Wat wensen kinderen en jongeren voor 2017?
2016-12-08
Column: Van kleverige trappen naar het groene geitenparadijs
2016-11-22
Empowered by JES: onze tips & tricks
2016-10-25
Een sterke stad dankzij een sterk jeugdwerk
2016-10-10
Jongeren besturen zelf hun leerloopbaan dankzij SIM-ME
2016-09-26
"Brussel heeft street talent zat"
2016-09-05
1 jaar arbeidscompetentiebegeleiding voor meisjes: de balans
2016-08-26
Instructrice Sarah: “Geef jongeren het gevoel dat ze echt iets kunnen betekenen.”
2016-06-20
Empowered by JES: Pleinpatrons zorgen voor positieve impact op hun buurt
Zoeken in onze blog