- Begeleiding van NEET-jongeren (NXT)

Begeleiding van NEET-jongeren (NXT)

Opleiding en tewerkstelling

Met het project NXT wil JES jongeren tussen 18 en 30 jaar begeleiden naar een passende opleiding, stageplaats of job. We richten onze pijlen hierbij specifiek op NEET’s: jongeren die tussen de mazen van het net belanden en noch in onderwijs, opleiding of een job aan de slag zijn. Jongeren die vaak wegens negatieve ervaringen de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigen te verliezen.

Voor de coaching van NXT-jongeren stellen we geïntegreerde JES-teams samen met straathoekwerkers, jeugdwerkers, instructeurs en trajectbegeleiders. We hanteren de FIND-MIND-BIND methode:

FIND
Wie zoekt, die vindt. Vindplaatsgericht werken lijkt de aangewezen manier om met deze jongeren contact te leggen. De do's-and-don'ts van outreachend werken zijn ons vertrouwd, want JES heeft een jarenlange ervaring met straathoekwerk, vindplaatsgericht jeugdwerk, jongerenparticipatie in de publieke ruimte... Bovendien zijn we al langer thuis in een aantal Brusselse aandachtswijken.

MIND
Dit is een oriëntatiefase, waarin jongeren proeven van verschillende activiteiten, zin krijgen om dingen te ondernemen en zicht krijgen op hun competenties. We stellen hiervoor een actieplan in functie van jobperspectieven. Vragen zoals "Wie ben ik”, “Wat kan ik?", "Wat wil ik?" en "Wat moet ik nog doen om daar te geraken?" komen aan bod.

BIND
In deze fase worden keuzes gemaakt, werken we aan een resultaat en bereiden we een doorstroming voor naar een opleiding, een stage, een job of het onderwijs.
In deze fase zijn onze trajectbegeleiders aan zet en zij combineren twee expertises:
  • Ze kunnen jongeren motiveren en doelgericht coachen door administratieve drempels op te ruimen, sollicitatiegesprekken voor te bereiden, contacten met potentiële werkgevers of opleidingsverstrekkers te leggen...
  • Ze beschikken over een uitgebreide kennis van de opleidingsmogelijkheden en tewerkstellingskansen in het Brussels Gewest
  • .

Dit project kadert binnen de Youth Employment Initiative en wordt mogelijk gemaakt door ESF, VDAB en Actiris.

deel op Facebook deel op Google+ deel op Twitter

Blogposts over Begeleiding van NEET-jongeren (NXT)

Create Your Own Next
Aan de slag met NEET's: 'We vertrekken vanuit de sterktes van elke jongere'

Plan

Misschien vind je dit ook interessant?

JES Opleidingen

Contact:



Dorien Podevijn - dorien.podevijn@jes.be
tel: 02/411 68 83
gsm: 0499/ 695 385
Projectverantwoordelijke opleidingen

Emke François - emke.francois@jes.be
tel: 02/411 68 83
gsm: 0479/ 200 745
Trajectbegeleider opleidingen

Iebel Devos - iebel.devos@jes.be
tel: 02/411 68 83
gsm: 0470/ 660 736
Trajectbegeleider opleidingen

Inge Van Brabant - inge.vanbrabant@jes.be
tel: 02/411 68 83
gsm: 0498/ 239 969
Coördinator