- werken bij JES

Werken bij JES

Coördinator straathoekwerk JES Brussels

Uiterste datum: 2020-08-30Onze slagzin ‘Jongeren maken de stad’ maakt meteen duidelijk hoe cruciaal de functie van coördinator straathoekwerk voor JES Brussels is. Aanwezigheid in de wijken, nabijheid bij de jongeren, vertrouwen in en versterking van hun talenten, vinden wij essentieel om Brussel duurzaam en inclusief te laten groeien. Maar we moeten er geen doekjes om winden: Brussel is ook een ingewikkelde stad, wat strategisch inzicht en beleidsvorming mee op de voorgrond zet van deze vacature.
JES Brussels zoekt dus een straffe strategische en coachende leidinggevende. In deze uitdagende functie zitten (minstens) drie grote blokken vervat:
 • Strategisch inzicht en beleidsontwikkeling
 • Het coachen van het straathoekwerkteam
 • Vanuit het team bijdragen tot de strategische doelstellingen van JES als organisatie

 • Als ‘strateeg’ kick jij op het ontwikkelen en beschrijven van strategische denkkaders, die inzetten in een politieke context, het beleid constructief beïnvloeden en switchen tussen verschillende niveaus.
  • Je blijft het straathoekwerk als werkwijze en methode ontwikkelen naar de eigentijdse noden van de stad. Het vindplaatsgericht werken en jongeren versterken op hun maat en tempo zijn hierbij je leidraad.
  • Je vertaalt je de missie en visie van JES in concrete subsidiedossiers.
  • Je stuurt de planning van de werking aan, op korte, middellange en lange termijn.
  • Je stuurt de rapportage van de verschillende projecten aan, zowel financieel als inhoudelijk.
  • Je organiseert overleg met de lokale en regionale netwerken, partners en overheden en participeert aan de stedelijke overlegstructuren.
  • Je vertaalt de signalen en analyses van de straat naar beleidsaanbevelingen die de dynamieken en het samenleven in de wijken positief beïnvloeden.

  Als ‘coachend leidinggevende’ ben je verantwoordelijk voor het straathoekwerkteam dat 10 medewerkers telt en actief is in de Brusselse kanaalwijken Maritiem, Oud-Molenbeek, Anneessens en Kuregem. Je wordt zelf ondersteund door de directie, de adjunct-coördinator, de projectverantwoordelijke Maritiem en een 50-tal jonge, enthousiaste vrijwilligers.
  Het straathoekteam levert schitterend werk met een jaarlijks bereik van een 350-tal jongeren tussen 14 en 30 jaar. Zij krijgen een luisterend oor voor hun uitdagingen, zorgen en problemen, maar eigenlijk gaat het vooral over hun eigen talenten en hoe die te versterken. Jongeren die zich inzetten voor hun wijk, vinden in het team ondersteuning voor hun eigen ideeën en projecten.
  • Je coacht en ondersteunt de medewerkers in hun individuele begeleidingen, het vormgeven en het begeleiden van de projecten die ze opzetten met jongeren.
  • Je coacht de medewerkers op het vlak van levenslang leren en permanente bijscholing, zowel individueel als groepsgericht.
  • Je zorgt voor de vraaggestuurde en trajectmatige ondersteuning aan jonge vrijwilligers door middel van vormingen op maat.

  Als mede-beleidsontwikkelaar ben jij de brugpersoon tussen je team en de organisatie:
  • Als lid van het managementteam van de organisatie geef je mee vorm aan de missie, visie, waarden en het beleid van de organisatie en draagt deze mee uit.
  • Je ontwikkelt, in overleg met directie en medewerkers, innovatieve projecten en praktijken.
  • Je zorgt voor de interne communicatie vanuit je team naar de organisatie en omgekeerd.
  • Je waarborgt de samenwerking met het jeugdwerkteam en het opleidingsteam bij JES Brussels.

  Aanbod
  • Je werkt in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden.
  • Je krijgt ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit.
  • Voltijds contract (37,5u) van onbepaalde duur.
  • Barema volgens PC 329 voor leidinggevend functie: L1.
  • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding.

  Jongeren maken de stad!
  Vanuit een krachtgerichte, geïntegreerde visie wil JES jongeren versterken. En de stad met al haar uitdagingen en kansen vinden wij daarvoor de ideale voedingsbodem. Of het nu gaat om de publieke ruimte, de arbeidsmarkt of cultuur, steden zijn steeds in beweging en de dromen en noden van de jonge stedelijke bevolking veranderen mee.
  Met nieuwe projecten en methodieken zoekt JES telkens opnieuw naar de best mogelijke manieren om daaraan tegemoet te komen. En om zijn expertise te delen met professionals en beleid.
  JES is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdorganisatie met een werking in Antwerpen, Brussel en Gent.

  JES doet dit alles vanuit een sterk waardenkader:
  VERTROUWEN
  Binnen JES krijg en geef je ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
  CONSTRUCTIVITEIT
  Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
  OPENHEID
  Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
  EIGENZINNIGHEID
  We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
  VERSTERKING
  We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.
  Zijn dit jouw waarden? Wil jij echt zinvol en zingevend werk? Kan je niet wachten om het verschil te maken? Solliciteer nu voor de vacature van coördinator Straathoekwerk bij JES Brussels!
  Meer informatie over JES vzw (missie, beleidsplan,...) vind je op deze site.
  Meer informatie over deze specifieke vacature krijg je bij Geert Van den Bossche (geert.vandenbossche@jes.be) of, tussen 10 en 30 augustus bij Els Van Effelterre (els.vaneffelterre@jes.be)

  We verwachten je motivatiebrief en cv ten laatste op 30 augustus op geert.vandenbossche@jes.be én els.vaneffelterre@jes.be (op deze twéé mailadressen dus).
  Op papier kan het ook, stuur je brief en cv naar Geert Van den Bossche, Werkhuizenstraat 3-5, 1080 Brussel.

  VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK
  ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN BEPERKING