- werken bij JES

Werken bij JES

Jeugdwerker jongerenparticipatie in de publieke ruimte (M/V/X)

Uiterste datum: 2020-10-11
SITUATIE:JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdorganisatie en stadslabo voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. Het doel van JES is om kinderen en jongeren te versterken. Enerzijds zet JES in op het competentiekapitaal van jongeren. Anderzijds focust JES op expertisedeling met professionals en beleid.
Voor JES is de stad met haar uitdagingen en kansen een ideale voedingsbodem om deze doelstellingen te bereiken. Of het nu gaat om de publieke ruimte, de arbeidsmarkt of cultuur, steden zijn steeds in beweging en de dromen en noden van de jonge stedelijke bevolking veranderen mee. Met nieuwe projecten en methodieken gaat JES steeds op zoek naar manieren om beter tegemoet te komen aan de vragen van haar doelgroep.

Voor het project Plein Patrons is JES GENT op zoek naar een jeugdwerker jongerenparticipatie in de publieke ruimte. (m/v/x)

JES staat voor:

VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.

CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.

OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd  kader.

VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Je vindt meer info over JES op deze site

Context:
Het project PleinPatrons is een samenwerking tussen Stad Gent (Dienst Preventie voor Veiligheid) en JES vzw.

OVER HET PROJECT: De methodiek van 'PleinPatrons' wil een groep jongeren tussen 18 en 25 jaar sociaal activeren op de pleinen en parken in de wijk Sluizeken Tolhuis Ham en na verloop van tijd in meerdere wijken.
De jeugdwerker die wij met deze vacature zoeken, staat in voor het vinden, het binden, het enthousiasmeren en coachen van deze PleinPatrons. De medewerker biedt ook vormingen op maat aan die de competenties van deze jongeren versterken.
Een PleinPatron streeft er immers naar om van het plein een plaats te maken waar iedereen zich thuis voelt. Daarbij wordt vertrokken vanuit de dynamiek die er op het plein heerst. De meerwaarde en grenzen van het vindplaatsgericht jeugdwerk zijn bepalend voor de rol van de PleinPatron.

De ontwikkeling van de methodiek 'PleinPatrons' grijpt plaats in de wijk Sluizeken Tolhuis Ham en wordt na verloop van tijd uitgerold in meerdere wijken. Dit gebeurt via een samenwerking tussen Stad Gent (Dienst Preventie voor Veiligheid) en JES vzw.

Functieomschrijving:
 • Je stelt creatieve participatieprojecten op in samenspraak met betrokken partners, collega´s en jouw leidinggevenden
 • Je ondersteunt en faciliteert lokale participatie-initiatieven
 • Je staat in voor het begeleiden, vormen en coachen van jongeren in de publieke ruimte
 • Je betrekt waar nodig vrijwilligers in het project en/of het begeleidt jongeren in hun ontwikkelingstraject
 • Je zet vormingen op rond thema´s die jongeren aanbelangen en zelf aanbrengen
 • Je werkt vindplaatsgericht: je maakt je de pleinen/buurt eigen door aanwezig te zijn in de leefwereld van jongeren
 • Je vervult een brugfunctie tussen de doelgroep en partners in die wijk/buurt


Profiel:
Kennis
 • Je beschikt over een goede kennis van vorming geven en werken vanuit het model van ervaringsleren voor jongeren tussen 18 en 25 jaar
 • Kennis van participatiemethodieken is een pluspunt
 • Kennis van de Gentse context is een must
 • Kennis/ervaring in buurtgericht werken en/of werken in de publieke ruimte


Vaardigheden
 • Organisatietalent: activiteiten kunnen organiseren en begeleiden
 • Contactvaardig: vlot contacten kunnen leggen met jongeren, kunnen motiveren en enthousiasmeren
 • Netwerken opbouwen en onderhouden
 • Zowel in team als zelfstandig werken
 • Schriftelijke vaardigheid: je bent in staat om je opgedane kennis ook uit te schrijven en te rapporteren
 • Digitale vaardigheden: Je hebt affiniteit met digitale media in functie van het bekendmaken van het project Plein Patrons


Houding en gedrag
 • Inlevingsvermogen: vertrekken van de positie, wensen, kansen en kunnen van kinderen en jongeren
 • Grote luisterbereidheid
 • Standvastig
 • Creativiteit
 • Grote mate van flexibiliteit
 • Bereid tot regelmatig weekend- en/of avondwerkAanbod:

 • voltijds contract van onbepaalde duur
 • Barema PC 329 B1c
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in 
 drie steden;
 • Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit.
 • Standplaats is GENTGeïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op zondag 11/10 om 23u59

JES vzw

Els Van Effelterre
Werkhuizenstraat 3
1080 Brussel
of 
job.gent@jes.be


Meer info:
griet.dewachter@jes.be , coördinator JES GENT of
els.vaneffelterre@jes.be , directie JESVOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP