- Blog - Antwerpen

JES Antwerpen blogt...

05/09
blogfoto

1 jaar arbeidscompetentiebegeleiding voor meisjes: de balans

Onze arbeidscompetentiebegeleiders trekken de straat op in Borgerhout en Deurne Noord. Ze spreken jongeren aan, motiveren en coachen hen in hun zoektocht naar werk of een opleiding. Ze slagen erin om de brug te slaan tussen de straat en verschillende officiële instanties zoals VDAB, werkgevers, scholen etc. Een brug die vaak te ver is voor een kwetsbare en kortgeschoolde doelgroep. Exact 1 jaar geleden startte ook een vrouwelijke arbeidscompetentiebegeleider, Radia Assou. Ze richt haar pijlen specifiek op meisjes. Tijd voor een balans!

Sinds 2009 zijn onze arbeidscompetentiebegeleiders aan de slag. Met succes. Op dit ogenblik coachen onze begeleiders Rachid en Mostafa samen meer dan 200 vooral laaggekwalificeerde schoolverlaters, ieder jaar krijgen ze een 100-tal jongeren ook effectief aan het werk.

Profiel en bereik van ons ACB-werk hebben we steeds van nabij en in detail opgevolgd en één van de meest frappante vaststellingen is deze: onze mannelijke ACB-collega's bereiken minder dan een handvol meisjes. Zelfs in de wetenschap dat meisjes het beter doen op school kan die verhouding nooit kloppen.

Twee jaar geleden analyseerden we hoe de vrouwelijke variant van de ACB-methode eruit zou kunnen zien. Precies 1 jaar geleden ging Radia Assou effectief aan de slag als arbeidscompetentiebegeleidster. Geflankeerd door coördinator Filip Balthau maken we met Radia een balans op van dat eerste jaar praktijkervaring in de coaching van meisjes naar opleiding of werk.

Waarom vinden we nauwelijks meisjes terug in de groep die gecoacht wordt door onze arbeidscompetentiebegeleiders van het eerste uur?
"Daar zijn alvast twee belangrijke redenen voor. Meisjes zijn minder aanwezig in het straatbeeld, dat maakt hen ook moeilijker aanspreekbaar voor medewerkers die de straat als werkterrein hebben. Daarnaast werken arbeidscompetentiebegeleiders op basis van een vertrouwensrelatie, en voor een meisje is het niet evident om met haar vragen en twijfels op een mannelijke coach af te stappen."


“Meisjes zijn minder aanwezig in het straatbeeld, dat maakt hen ook moeilijker aanspreekbaar voor medewerkers die de straat als werkterrein hebben. Daarnaast werken arbeidscompetentiebegeleiders op basis van een vertrouwensrelatie, en voor een meisje is het niet evident om met haar vragen en twijfels op een mannelijke coach af te stappen.”
Radia AssouHebben de vrouwelijke schoolverlaters die we willen bereiken dezelfde noden?

"Wat meisjes een voorsprong geeft op jongens is dat ze wat meer vooruit kijken, vaak hebben ze een duidelijker beeld van wat ze in het leven willen bereiken. En heel wat meisjes trekken vervolgens ook hun plan. Ze zijn goed geïnformeerd, ze gaan actief en gericht op zoek naar een gepaste opleiding en werk.
Maar een andere groep weet niet hoe dat aangepakt moet worden en beschikt ook niet over het netwerk dat hen daarin kan ondersteunen. Bovendien krijgen sommige meisjes af te rekenen met specifieke drempels: van hen wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze eerst en vooral zorgtaken opnemen in het huishouden of – in het geval van jonge moeders – dat ze eerst kinderopvang geregeld krijgen."

Op dit ogenblik worden 50 meisjes door jou gecoacht. Hoe heb je die kunnen bereiken?
"Ik heb mijn aanbod bekend gemaakt bij sociale organisaties die met meisjes werken, ik hou permanentie in de werkinfopunten van JES en ik experimenteer ook met sociale media om met mijn doelgroep te communiceren."

Je bent morgen precies 1 jaar aan de slag bij JES. Wat zijn de prioriteiten voor je tweede jaar?
"We hebben voor het komende jaar een aantal accenten gelegd. Anders dan mijn mannelijke collega's bereik ik meisjes over een groot gebied. Ik moet mijn beschikbaarheid dus slim organiseren.In sommige wijken kan ik meisjes doorverwijzen naar lokale organisaties (zoals op Linkeroever en in Merksem), in andere wijken zoals het Kiel zal ik zelf meisjes intensief coachen. In wijken met een JACO van JES (laagdrempelige jongerencentra met focus op jeugdwerk, arbeid, competenties en onderwijs nvdr.) kunnen de meisjes die door mij gecoacht worden ook aansluiten bij het aanbod van mijn JES-collega's. Daarnaast blijven we in onze arbeidscompetentiebegeleiding van meisjes het experiment opzoeken. We willen verschillende begeleidingsstijlen uitproberen en we zullen voor meisjes een vormingsaanbod in groep rond werk en opleidingskansen ontwikkelen. We denken ook verder na over hoe een digitale tool om werkloze meisjes te bereiken er zou kunnen uitzien. Vandaag over een jaar maken we dan opnieuw de balans op."

Meer weten over onze ACB-methode? Lees er meer over in onze ACB-publicatie.
Zelf aan de slag? In een vorming helpen we je graag op weg.

Geschreven door Koen Hanssens.
deel op Facebook deel op Google+ deel op Twitter

Lees ook:


2019-05-20
Squeeze - Connect, Date, Play, Create
2019-05-14
Aan de slag met jongeren
2019-05-10
Met Joy op de koffie: welkom in een warm nest!
2019-02-20
J´ ai découvert que je n´ai pas besoin du Playstation pour m´ amuser!
2019-01-11
STEAM in de opleidingen van JES Brussel
2018-12-06
Bij JES laten jongeren zien tot wat ze allemaal in staat zijn
2018-10-23
Intro...
2018-10-22
Het ABC van ACB
2018-10-21
Interview met onze medewerkers van het eerste uur
2018-10-19
ACB cijfers
2018-04-26
JES, we hebben een nieuw logo!
2018-04-26
De Waterman wordt JES Sleep Inn
2018-04-25
Fietsvierdaagse voor nieuwkomers wint Gastvrije Award
2018-04-19
Voetbaltoernooi SHOOT! blijft een sterk recept
2018-04-18
Jongeren ontwerpen zitmeubel met buurtbudget
2018-03-01
5.000 m² om maximaal te besteden voor de Brusselaars
2018-02-09
Relaas van een straathoekwerker …
2017-12-05
Compagnons: bruggenbouwers in de Kanaalzone
2017-11-13
J100 in Antwerpen: een plek waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen
2017-11-09
Korte Malibranstraat
2017-10-09
Werkpalet zet jongeren op weg naar werk
2017-10-05
NXT: een tussentijdse balans
2017-07-26
Bedenkingen bij het goedgekeurde bijzonder bestemmingsplan Tour & Taxis
2017-05-24
Kinderen Baas
2017-05-05
Dit is hoe onze horeca-instructeur Hilde jongeren warm maakt voor keukenhygiëne en klantenservice
2017-03-28
'Investeren in meisjes is investeren in een sterkere samenleving'
2017-03-27
Aan de slag met NEET's: 'We vertrekken vanuit de sterktes van elke jongere'
2017-03-13
Het gonst in Gent
2017-03-06
Een blik in het leven van een straathoekwerker: dossier Kafka
2017-01-16
Bxl Open View: een digitaal mozaïekverhaal dat Brussel in- en uitademt
2017-01-16
''Ik zie het als mijn plicht om mijn leerlingen uit Rollegem eens te confronteren met een grootstad.''
2016-12-20
Wat wensen kinderen en jongeren voor 2017?
2016-12-08
Column: Van kleverige trappen naar het groene geitenparadijs
2016-11-22
Empowered by JES: onze tips & tricks
2016-10-25
Een sterke stad dankzij een sterk jeugdwerk
2016-10-10
Jongeren besturen zelf hun leerloopbaan dankzij SIM-ME
2016-09-26
"Brussel heeft street talent zat"
2016-09-05
1 jaar arbeidscompetentiebegeleiding voor meisjes: de balans
2016-08-26
Instructrice Sarah: “Geef jongeren het gevoel dat ze echt iets kunnen betekenen.”
2016-06-20
Empowered by JES: Pleinpatrons zorgen voor positieve impact op hun buurt
Zoeken in onze blog