- Blog

JES stadslabo blogt...

11/10
blogfoto

Vrijwilliger en jonge nieuwkomer Osman aan het woord

Al snel na zijn aankomst in België leerde Osman (17) JES kennen. Het bleef niet bij die ene activiteit. Tot vandaag is Osman een graag geziene gast bij JES. Hij ontpopte zich tot een vrijwilliger die zijn talenten bij JES verder aanscherpte en er een boel leuke mensen leerde kennen. “Bij JES kan ik mensen vertrouwen.”

"Ik ben nu twee jaar en tien maanden in België. Na een half jaar al kwam ik bij JES terecht. Op school vonden ze dat ik een buitenschoolse activiteit moest doen. Maar het was leuk!Sindsdien krijg ik een bericht telkens wanneer er een activiteit is en ik doe vaak mee. De eerste keer kende ik niemand, maar ik leerde snel mensen kennen. Dat was zalig. Ik maak geregeld nog nieuwe vrienden. Soms zie ik hen ook buiten JES. Het is jammer dat mijn taalkennis in het begin echt niet goed genoeg was. Mijn Nederlands was toen echt kapot.Maar door de activiteiten bij JES is de taal echt wel verbeterd. De helft van mijn Nederlands leerde ik bij JES, de andere helft op school. Dat ging vrij snel."

Helpen bij valpartij


"Voor de vierdaagse fietstocht naar Brussel in 2017 werd ik vrijwilliger. Ik hoorde van dat plan en heb zelf gevraagd of ik ook mocht meehelpen. Vier, vijf maanden hebben we de fietstocht voorbereid: slaapplaatsen zoeken, de route vastleggen, de naam van de groep bedenken, T-shirts maken. Toen we vertrokken, vroegen ze of ik onderweg een van de begeleiders wilde zijn. Als begeleider moest ik mee de weg zoeken en helpen als er iets gebeurde zoals een valpartij. Die fietstocht was echt leuk. Fietsen is een van mijn hobby’s. Naar Brussel fietste ik nog nooit, meestal doe ik toertjes van maximum 20 kilometer.Onlangs volgde ik de animatorcursus. Dat was niet altijd even makkelijk. De sessies waren niet saai, maar ik was soms zo moe. Maar als ik mijn stage heb gedaan, krijg ik het attest. Ik volgde de cursus om met kinderen bezig te zijn, dat doe ik graag."

Respect voor de anderen


"Bij JES leerde ik om vrienden te maken, maar ook om respect te hebben voor de anderen en samen te werken. Toen ik net in België was, waren de mensen en de taal helemaal nieuw voor mij. Alles was anders dan in mijn geboorteland. Door JES heb ik geleerd hoe je mensen moet respecteren. In het begin had ik het erg moeilijk om contact te leggen. Nu doe ik dat veel makkelijker. Ik leerde bij JES ook promotievoeren, bijvoorbeeld voor de activiteiten. Zo krijg ik mensen mee naar JES.” Vormingsmedewerker Liesbet vertelt dat ze ooit telefoon kreeg van Osmans leerkracht. Die vroeg haar of het de bedoeling was dat Osman al promotie voerde vier maanden vóór een JES-event plaatsvond.

Zelfstandig zijn en samenwerken


"Op school volg ik de richting restaurant en keuken. Ik moet nog veel studeren, maar als ik mijn diploma heb, wil ik mijn eigen restaurant openen. Zelfstandig zijn, dat wil ik graag. Samenwerken moet ik op school ook,in de keuken bijvoorbeeld. Als we iets voor de klanten koken, dan verschilt mijn smaak misschien van die van iemand anders. Daarom moeten we het gerecht samen op smaak brengen. Dat is ook samenwerken. Bij JES doen we dat op een andere manier. Tijdens de animatorcursus moesten we bij elke activiteit samen onze mening vormen. We denken hier ook na voor we iets doen. Of we werken samen tijdens een spelletje. Samenwerken is voor mij niet altijd even makkelijk, zelfstandig werken ligt me beter. Ik heb nogal een sterke eigen mening, maar ik kan wel samenwerken, hoor. Dat komt wel goed."

Niet beschaamd


"Bij JES spring ik geregeld binnen voor een praatje. Ik vind dat gewoon toffe mensen hier. Ik kan op hen vertrouwen. In het begin bleef ik op de achtergrond. Het was echt moeilijk om de anderen te begrijpen. Als me iets werd gevraagd, deed ik dat gewoon. Maar ik praatte niet veel, ik was verlegen. Nu gaat mensen leren kennen veel beter omdat mijn Nederlands ook beter is. Op mijn nieuwe school moest ik reclame maken op de infodag en mezelf laten fotograferen. Dat ging vlot, ik was niet beschaamd."

“Ik heb er altijd zin in”


"Of ik talenten heb? Sociaal en sportief, dat ben ik wel. En er is nog eentje, ik ben het even kwijt. (denkt na)Ah ja, veel mensen zeggen dat ik handig ben. De leerkrachten vinden dat ook. Of ik ook iemand ben die er altijd voor gaat? Ja, dat is wel waar. Tijdens onze fietstocht was ik soms wel eens moe, maar dat laat ik niet merken. Ik heb er altijd zin in.”
11/10
blogfoto

Interview met afscheidnemend directeur Patrick ManghelinckxHerinner je jouw eerste JES-dag nog? Heb je je moeten aanpassen?


Mijn eerste JES-dag ging door in 2001 in het kasteel van Agimont (inmiddels afgebrand, n.v.d.r.). Ik was wel een beetje zenuwachtig, want het JES-personeel bestaat uit eigenzinnige medewerkers. Vooral de toenmalige straathoekwerkers waren eigenzinnig. Maar het aanpassen aan de collega’s bleek wel mee te vallen.


Op de personeelsdag van juni dit jaar maakte je een schets van de afgelopen 18 jaar bij JES. Je stond toen stil bij drie realisaties?


1. Allemaal de straat op

We zijn met de medewerkers weer meer de straat opgetrokken. Computerwerk werd beperkt tot het minimum en we zochten de jongeren actief op. Sinds 2008 zijn we dat consequent blijven doen. Het vindplaatsgericht werken (in diverse vormen) is ook deel gaan uitmaken van ons DNA.

2. Participatief werken

We zijn eerst in Antwerpen met jongeren participatief gaan werken en vervolgens in Brussel en Gent. We slaagden erin om binnen een vrijetijdscontext met die jongeren competentietrajecten te lopen. Jongeren die “faalden” op school, slaagden er bij JES wel in om boven zichzelf uit te stijgen.

3. Jongere = mede-eigenaar

We maakten jongeren mede-eigenaar van hun traject, van de buurt waar ze leven, van de JES-werking waar ze vrijwilliger zijn… Ondertussen bestaat onze vrijwilligerswerking uit een 500-tal stedelijke vrijwilligers met diverse achtergronden.

Welke grote uitdagingen zie je in de toekomst voor JES ontstaan?

In het jeugdwerk hebben we de neiging om gelijken op te zoeken, om ‘bij mekaar te kruipen’. We slaagden erin om een aanbod te ontwikkelen waar verschillende stedelijke groepen mekaar ontmoeten. Maar die verbinding komt niet vanzelf tot stand. Zeker met steeds meer jonge nieuwkomers, ligt daar een uitdaging.

We moeten ook de sociale diversiteit in onze stedelijke doelgroepen overstijgen. We mogen enerzijds niet louter focussen op vrijwilligers met het grootste potentieel, maar anderzijds ook niet enkel op jongeren die sociaal kwetsbaarder zijn.

Wat zijn jouw grootste verwezenlijkingen op vlak van management?

 • We hebben een personeelsbeleid ontwikkeld met procedures en processen zoals bijvoorbeeld ons onthaalbeleid en de loopbaanopvolging. Net zoals we met onze jongeren competentiegericht zijn gaan werken, doen we dat ook met een diverse groep medewerkers.
 • Daarnaast hebben we ons financieel beleid verder versterkt en gestroomlijnd, onze financiële processen worden tegenwoordig permanent gemonitord.
 • Ook op vlak van externe communicatie – waarin we tenslotte tonen wat we allemaal doen - hebben we grote stappen gezet. Maar de implementatie van ons beleid op dat vlak blijft een uitdaging.

 • Sommigen zagen je voor altijd bij JES blijven, maar zo is het niet gegaan… Je zei zelf eens dat je op zeker moment bedacht dat voor jou ‘de cirkel’ rond was. Wat bedoelde je daarmee?

  In de afgelopen jaren vernieuwden we onze missie en visie, we legden onze strategische focus meer op innovatie en expertisedeling, we slaagden erin de globale JES-werking in beleidsplannen te vatten en hebben een merkarchitectuur ontwikkeld. De verantwoordelijkheden op het vlak van management werden geëxpliciteerd en de rollen werden verdeeld. Ik kwam tot de conclusie dat ik die cirkel opnieuw kon lopen, maar daar koos ik niet voor.

  Terugblikkend op 18 jaar JES, wat was een topmoment?

  Het congres dat we organiseerden in 2009 te Gent. Het heette ‘Bouwstenen voor een stedelijk jeugdbeleid’. Met de steun van onze toenmalige voorzitster (Truus Roesems) konden we aantonen hoe de stedelijke bevolking vergroot, verjongt en verkleurt. Tegelijkertijd presenteerden we ons beleidsplan als een antwoord op die uitdagingen.

  Wat was een crisismoment? Een moment waarop je dacht ‘hoe moeten we dit in hemelsnaam oplossen?’

  We reisden met de JES-equipe naar Berlijn op studiereis en om kosten te besparen kozen we voor een reis per nachtbus. Op de terugtocht zat ik in de vroege uren naast de buschauffeur, zowat alle andere JES-medewerkers lagen te slapen. Toen kreeg ik in de gaten dat ook de chauffeur begon te knikkebollen, het werd steeds erger en de bus begon over de autoweg te zwalpen. Op dat moment ben ik op de chauffeur beginnen inpraten en zijn we samen sigaretten beginnen roken. Die bescheiden bijdrage heeft ervoor gezorgd dat we niet met z’n allen in het decor zijn beland ergens tussen Keulen en Aken.

  Waarvoor dank


  20/05
  blogfoto

  Squeeze - Connect, Date, Play, Create

  Een mediawijze serious game van JES vzw
  Connecteren, daten, spelen en creëren: 4 redenen voor jongeren om online te gaan en zich al duimvegend op verschillende apps te gooien. Het internet en de applicatiemarkt is een immens virtueel pretpark waar elke seconde nieuwe sensaties te beleven vallen voor al wie een smartphone of tablet heeft. Los van alle fun biedt het internet jongeren ook oneindig veel kansen om zichzelf te ontplooien en te profileren binnen diverse netwerken. Fijn en al! Maar de keerzijde van de medaille blijft ondertussen even onheilspellend en veelzijdig origineel: fake news, clickbait, cyberbullying, filterbubble, lootboxes, scamming, catfishing, identity theft,...enzovoort.

  Stel nu dat er een online platform bestaat dat jonge tieners op zeer korte tijd zowel wegwijs maakt in een stukje pretpark als kennis laat maken met de mogelijke valkuilen en risico’s zonder dat ze er reële negatieve gevolgen van ervaren? Maak kennis met Squeeze!


  Squeeze is een methode en serious game van JES vzw over online identiteit. Concreet testen tieners van 10 tot 13 jaar oud gedurende een half uur een online-omgeving uit op tablets of laptops. Hoe gebeurt dat? Ze loggen in met een fictief personage en kunnen 4 apps gebruiken waaronder CONNECT en DATE - een simulatie van 2 sociale netwerken waarmee ze kunnen interageren met 28 fictieve personages, CREATE - waarmee je beats of vlogs kunt maken en PLAY - een app die 3 games bevat. Ze worden beloond met 20 medailles als ze bedrijvig zijn, geven feedback op uiteenlopende situaties en kiezen hoe ze reageren op verborgen kansspelen, pestgedrag, reclame, spam en verdachte interacties.


  Als het half uur verstreken is, krijgt iedereen een persoonlijk rapport: daarin wordt onthuld dat er 3 verborgen scores zijn die ieders keuzes op Squeeze geëvalueerd hebben en aangeven in welke mate de gebruiker informatie op het platform heeft geraadpleegd, rekening heeft gehouden met privacy en ingegaan is op clickbait of zelf de instellingen van Squeeze heeft veranderd. Wat volgt is een uitgebreide nabespreking in groep waarbij tieners aan de hand van concrete ervaringen op Squeeze en dilemma's reflecteren over online identiteit en sociale media. En dit alles maakt deel uit van de methode.

  Gerealiseerd met de steun van het VAF Gamefonds ontwikkelde JES Squeeze als methode met een duur van 2 lesuren voor de laatste graad van het basisonderwijs en het eerste jaar van het secundair. Een volledige handleiding met heldere instructies, een lijst met geschikte leerplandoelen en eindtermen, suggesties voor verwerkingsopdrachten en evaluatiewijzers zijn uitgewerkt zodat de leerkracht of begeleider zelfstandig met Squeeze aan de slag kan gaan.  Laagdrempelig en breed georiënteerd: Squeeze zet jonge tieners aan om bewust na te denken over hun digitaal burgerschap en om op een kritische en doelbewuste manier gebruik te maken van de mogelijkheden van een online-omgeving maar ook de mogelijke gevolgen van hun keuzes in te schatten. Door tieners mediawijzer te maken en hen al spelenderwijze op de constructies van een online identiteit te wijzen, beantwoorden we via deze tool ook aan onze hoofdopdracht als jeugdwerker: jongeren empoweren!  “Ik was aan het chatten met de knappe Selena. Ze vroeg mij of dat ik haar 1 Gem kon geven in ruil voor een geheim. Ik heb haar een diamantje gegeven maar ze heeft mij niets verteld. Dat vond ik niet leuk.”
  (Yacine, 11 jaar)

  Maar daarmee zijn we hier nog niet uitgepraat. Van elke Squeeze-gebruiker wordt anonieme data bijgehouden: wanneer en hoeveel ze welke applicatie gebruiken, welke interesses en voorkeuren ze aanduiden bij het opmaken van een profiel, met welke personages ze chatten, hoe ze antwoorden op dilemma's en situaties, welke medailles ze behalen, enzovoort. De data kunnen we voor 3 doeleinden inzetten. Allereerst maakt de confrontatie van de speler met de data deel uit van de methodiek. Veel tieners raadplegen de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden niet als ze Squeeze starten. Daarin wordt op tienermaat o.a uitgelegd hoe en welke data het platform zal gebruiken. Ten tweede kunnen we data analyseren om het platform verder te ontwikkelen en interessanter te maken voor onze doelgroep. Last but not least kan de data ook worden ingezet voor onderzoek over de beweegredenen en verschillende dynamieken tijdens het internetgebruik van tieners, een thema waarover tieners niet zo gemakkelijk te bevragen zijn. Natuurlijk gebeurt deze dataverwerking volledig GDPR-proof en werd dit juridisch gevalideerd zodat er geen kans bestaat dat we met deze mediawijze serious game privacygewijs op de bek gaan!  Squeeze is een product van JES vzw dat werd gecreëerd door Lennert Mottar en Bram Allegaert binnen het multimedialabo van JES Brussels, en met illustraties van Anne-Sophie Opara. Pieter Delfosse schreef mee aan de personages en de methode. Testsessies vonden plaats met klassen van het vijfde en zesde leerjaar, het eerste jaar van het secundair ASO en het vierde jaar BUSO. In het najaar volgt de officiële lancering. Ondertussen kan je voor meer informatie vragen aan Lennert en Ismet via squeeze@jes.be


  14/05
  blogfoto

  Aan de slag met jongeren

  Een verslag van de eerste JES Academy-vorming voor professionals.
  Al 35 jaar is JES aan het werk in een stedelijke context met jonge mensen. Door goed te luisteren naar de noden van de doelgroep, participatie als kompas te gebruiken en een eigenzinnige koers te varen, heeft de organisatie innovatieve methoden, procedures en processen ontwikkeld. JES creëert een context waar stedelijke jongeren zichzelf kunnen versterken. En kiest er na al die jaren voor om zijn expertise en good practices te delen binnen de JES Academy.  “Ik kom in mijn job nog niet zo lang in contact met jongeren. Ik zit met veel vragen en wil mijn netwerk uitbouwen, daarom heb ik me ingeschreven.”
  Vera van VDAB

  Misschien lijkt de afstand tot de jongerenwereld bij momenten onoverbrugbaar. Maar met tools en technieken op maat voor deze doelgroep, kom je al iets dichterbij. Wat moet je weten over jongeren? Hoe werk je aan vertrouwen? Hoe werk je versterkend? Vragen waarop in de tweedaagse vorming - Aan de Slag met Jongeren - een zo goed mogelijk antwoord wordt op gegeven. De deelnemers worden onder de vleugels van JES meegenomen voor een 2-daagse vlucht over jongeren en hun leefwereld. ‘We laten graag achter onze schermen kijken,’ aldus JES.
  Op 22 en 23 oktober organiseren we de volgende editie van deze vorming. Meer info daarover vind je hier of via Simon.

  Verschillende brillen
  Waarom precies een workshop met als centrale thema ‘jongeren’? Simon Standaert, stafmedewerker bij JES en workshopbegeleider legt uit: ‘We kregen al enkele jaren vanuit verschillende hoeken de vraag ‘Hoe werken jullie met jongeren in de stad?’ We starten met wat ons op JES verbindt: hoe we naar jongeren kijken, hoe we in interactie gaan.
  Deze vorming verwelkomt iedereen die met jongeren op de één of de andere manier in contact komt, van een baliemedewerker van de bib tot een politie-inspecteur. ‘Je hoeft geen pedagogische achtergrond te hebben om deel te nemen,’ verduidelijkt Simon.

  Ilse van VDAB: ‘Ik zit hier omdat ik graag wil horen van andere organisaties hoe zij omgaan met weerstand van jongeren.’ Haar collega, Vera: ‘Ik kom in mijn job nog niet zo lang in contact met jongeren. Ik zit met veel vragen en wil mijn netwerk uitbouwen daarom heb ik me ingeschreven. Ik ben naar hier gekomen met een open geest en ben heel nieuwsgierig.’
  Tijdens de tweedaagse wisselen theorie en interactieve werkvormen elkaar af waardoor het geheel heel dynamisch aanvoelt. Tussendoor wordt er ruimte gecreëerd om ideeën uit te wisselen. Door de (soms zeer) diverse achtergronden van de deelnemers krijg je de kans om door verschillende brillen te kijken. Er worden tips uitgewisseld. ‘In mijn job kom ik eigenlijk enkel in contact met jeugdwerkers en als je dan iemand ontmoet van VDAB die dezelfde frustraties deelt dan is het wel fijn om eens een andere kant van een verhaal te horen,’ geeft Pieter van het jongerenfonds À Fonds toe.
  Ilse van VDAB vertelt ‘De eerste dag was een verrijkende maar ook een zware dag, het was veel informatie op een korte tijd. Interessant om eens door de brillen van de verschillende organisaties te kijken naar jongeren. Je blik wordt zeker en vast verruimd. Soms ga je te veel uit van je eigen veronderstellingen en dan is het goed om met oefeningen aan te voelen dat je het soms anders kan bekijken.’


  “Deze workshop zou zeker een waardevol onderdeel kunnen vormen binnen de huidige opleiding als politie-inspecteur”
  Hannes van Lokale Politie Antwerpen
  Dezelfde shit
  In een veilig kader worden cases uit de praktijk op tafel gegooid en worden ze onder de loep genomen door zowel de workshopbegeleiders als de mededeelnemers. Met steeds de terugkoppeling naar de theorie. Er wordt bij momenten tegen de schenen geschopt en in de politiek incorrecte hoek kunnen op een gepast moment de gallen gespuwd worden. En er is tijd om te ventileren. Zware thema's worden doorgespoeld met een straffe kop koffie of zoete thee.
  Gezamenlijke frustraties borrelen op; ‘Ik heb het gevoel dat ik niet tot ze doordring, ik kan ze niet motiveren, ze houden zich niet aan de afspraken, …’. ‘We zitten allemaal in dezelfde shit,’ concludeert politie-inspecteur Hannes lachend.
  ‘Deelnemers waren nieuwsgierig naar elkaars praktijkervaringen, stelden elkaar vragen en zo kwam er een wisselwerking tot stand. Dan kan je echt beginnen te babbelen,’ vertelt Simon van JES.

  ‘Een van mijn belangrijkste taken als politie inspecteur in Borgerhout is werken met jongeren. Ik handel in mijn job misschien wel vanuit een idealistisch standpunt; er zijn best nog wel wat gasten te redden. We voelen een grote aversie bij jongeren tegenover politie en dat is jammer. Ik denk dat we als politie nog veel meer kunnen inzetten op het stimuleren van de jongeren. Maar met als valkuil dat je snel in het belerende kan vervallen. Deze workshop zou zeker een waardevol onderdeel kunnen vormen binnen de huidige opleiding als politie-inspecteur,’ vertelt Hannes.
  Pieter van het jongerenfonds À Fonds vertelt ‘Ik werk nu anderhalf jaar voor de jeugddienst van VGC en zelfs met een diploma, sociaal cultureel werk, op zak, hebben jongeren nog steeds veel geheimen. Ik voel mij na twee dagen verzadigd, ik heb heel veel informatie binnengekregen en nu moet ik het allemaal laten bezinken. Ik geef binnenkort ook zelf de animatorcursus en dan komen er zeker nog dingen van pas. Tijdens mijn studies kreeg ik al wel uitleg over theorieën die hier aan bod zijn gekomen maar toch zijn er ook steeds nieuwe dingen die ik kan oppikken.’

  Om het geheel kracht bij te zetten is Taii aanwezig. Hij is straathoekwerker en projectverantwoordelijke in de Martitiemwijk. Dankzij zijn jarenlange ervaring met jongeren (op straat) wordt de realiteit en de straat naar binnen gebracht. ‘Het zit hem in kleine dingen. Een hand geven is al een wereld van verschil. Het is een kleine stap richting vertrouwen,’ vertelt Taii. Daarnaast neemt hij de deelnemers mee in zijn persoonlijk verhaal hoe hij vanuit Marokko in Brussel is beland, ‘Ik ben fier om mijn verhaal te mogen delen,’ vertelt hij. En dat doet de man in alle eerlijkheid en zonder schroom. Zijn authentieke getuigenis werd als zeer waardevol ervaren tijdens de tweedaagse. Vera (VDAB): ‘Ik ben geschrokken door de heftigheid van het parcours van Taii. Wilskracht en de drang om het anders te doen, dat maakt dat je in de maatschappij ten onder gaat of je ergens geraakt.’
  Maar ook voor Taii waren deze twee dagen interessant. ‘Ik heb veel geobserveerd, nieuwe mensen leren kennen en misschien kan ik in de toekomst nog samenwerken met sommige van de deelnemers.’ En op deze manier ontstaat er een wisselwerking waarbij de verschillende partijen deze ervaring als een verrijking ervaren.


  “Een toverspreuk kunnen we jullie helaas niet meegeven, want die bestaat niet”
  Dominique van JES
  Geen toverspreuk
  Gelukkig is er, als kers op de taart, nog een werkmap waarin alle theorie nog eens opgelijst staat. ‘Mensen zijn vaak en misschien in het bijzonder als je werkt met jongeren, op zoek naar een handleiding. En die is er eigenlijk niet. We proberen een stadslabo te zijn waar niet altijd alles lukt.’ zegt Simon.‘Een toverspreuk kunnen we jullie helaas niet meegeven, want die bestaat niet,’ vult begeleider Dominique aan.

  Gedurende deze twee dagen werd er veel naar elkaar geluisterd, in de spiegel gekeken en was het bij momenten misschien wel wat confronterend. Er waren veel aha-momenten, er werd er bevestigend geknikt, er werd luidop nagedacht en er werden vragen gesteld. Bij afloop werden er contacten uitgewisseld. Maar er werd vooral ook veel gelachen en geglimlacht.
  ‘Deze twee dagen hebben mij energie gegeven om er weer tegenaan te gaan’, besluit deelneemster Ilse.

  Heb je zin gekregen in een vorming Aan de Slag met Jongeren? Klik hier voor informatie over onze tweedaagse op 22 en 23 oktober of contacteer Simon

  Hilke


  10/05
  blogfoto

  Met Joy op de koffie: welkom in een warm nest!

  In 2018 ging het Gentse Overkop-huis open, een plek voor jongeren waarvoor de welzijns-, onderwijs- en jeugdsector hun krachten bundelen.
  JES is één van de partners, naar aanleiding van 1 jaar Overkop-huis Gent regelden we een ontmoeting tussen redacteur Els Heyde en onze Overkop-medewerker Joy De Pau.


  Waar is manusje-van-alles Joy De Pau zoal mee bezig? We schuiven aan voor een ochtendkoffie met deze bezielde jeugdwerker in het OverKop-huis in Gent.

  Wat maakt OverKop zo uniek voor jou?
  In de eerste plaats is het een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor jongeren met zeg maar een 'jeugdhuiskarakter'. Het unieke ligt in het feit dat de expertise 'in huis' aanwezig is. Mijn collega's zijn toegewijde professionals: preventiemedewerkers, psychologen, een therapeut, psychiater, mensen van het CLB…

  Die lage drempel is cruciaal: er is geen balie, geen aanmelding, geen afspraken, de deur van dit huis staat open. Ook de activiteiten die we aanbieden bij een eerste kennismaking zijn in dat opzicht belangrijk: kies maar lekker zelf waarvoor je komt. No pressure. Een veilige eerste stap is anoniem. Je vraag is nog niet geuit maar je kan al wat sfeer opsnuiven. Afhankelijk van de profielen komen jongeren sneller terug met een echte vraag.

  Er is geen opvolging buitenshuis, eigen aan ons concept. Sommige jongeren vinden hier hun thuis en zitten hier al een jaar. Anderen komen hier maandelijks: wanneer ze op een punt komen dat hun emmer aan het vollopen is, komen ze hier hun hartje luchten, vinden ze een uitlaatklep en hops, ze kunnen weer verder.

  Hoe ziet een gemiddelde OverKop-dag van Joy eruit?
  Zelf start ik mijn dag met voorbereiding van activiteiten, communicatie en overleg, rondleidingen, briefing van het team… Wanneer dan onze deuren open gaan, hangt het van de jongeren af hoe de dag er zal uitzien. Net door ons open-deur-principe weten we nooit hoeveel mensen er gaan afkomen. Hoe gaan de petjes van de jongeren die dag staan? Welke verhalen gaan binnenkomen?…

  De kernactiviteit voor ons is en blijft de ontmoeting, het persoonlijk contact en de kennismaking. Dat is de basis: je welkom voelen en jezelf mogen zijn. Hey welkom! Daarrond gewikkeld zit het vrijetijdsaanbod. Terwijl je een gezelschapsspel aan het spelen bent of een potje aan het biljarten komen er dingen al dan niet los, gewoon informeel. Het hangt ervan af waar de jongeren nood aan hebben en wat ze aangeven en dan passen WIJ ons daaraan aan. We zorgen voor een aanbod, organiseren een instuif, kwis… maar het zijn de jongeren die beslissen om er al dan niet op in te gaan. Slaat het niet aan? So be it.  Ook de jongeren zelf dragen actief bij aan OverKop?
  Ja! Participatie van jongeren is erg belangrijk en dat kan verschillende vormen aannemen. Jongeren die hier al vaker komen zeggen spontaan tegen nieuwe gezichten: "Hey, is het de eerste keer dat je hier komt? Kom, ik zal u wegwijs maken en je tonen hoe het hier in elkaar zit."

  Daarnaast zetten we ook in op leeftijdsgenoten-vrijwilligers om zo peer-to-peer te kunnen werken: die draaien mee in het onthaal, krijgen een opleiding, leren hoe ze een luisterend oor kunnen zijn. Bezoekers kunnen dus ook met leeftijdsgenoten praten wanneer de drempel naar een gesprek met een volwassene in het begin te groot is.

  In ons jongerenpanel BAM (Bedenken Aanpakken en Meewerken) bespreken we tweewekelijks zaken zoals het aanbod of terugkoppeling van meetings met professionals. Jongeren krijgen ook de ruimte om zelf activiteiten te organiseren, workshops mee te begeleiden. Talenten die naar boven komen, daar wordt op ingepikt.

  Hoe blijf je dit allemaal bolwerken? Loopt jouw emmertje soms niet over?
  De zware verhalen kunnen inderdaad best confronterend zijn maar in de eerste plaats krijg ik toch veel energie vanuit het contact met de jongeren. Van nature ben ik een veerkrachtige persoon en ik kan mijn batterijen opladen tijdens gewone eenvoudige momenten. Zoals vorige maandag, een kalme dag met zo'n 12 man. We zaten gezellig in de tuin een koffieklets te doen - dan genieten we zonder dat er zaken moeten aangereikt worden. Dat zorgt zeker voor het nodige evenwicht.

  Ook de maandelijkse intervisie met andere OverKop-huizen waarbij we eens een dag niet in Gent zijn en ervaringen uitwisselen geeft energie. Niet onbelangrijk is ook de ondersteuning die ik vind in de intersectorale samenwerking, ik krijg tips van de psychologen, we leren hier van elkaar hoe je een gesprek kan loslaten.

  De allerbelangrijkste krachtbron is toch wel dat ik in mijn job helemaal mezelf kan zijn: die authenticiteit is trouwens ook nodig om de klik te kunnen maken met de jongeren. Ze ruiken het van ver als je poseert.

  En nu aan een welverdiende vakantie toe?
  Als jeugdwerker ben ik de kameleon in huis, een aanspreekpunt voor alles en iedereen, right in the middle. Vooraleer ik een maand met vakantie ga, zal ik eerst zelf de puzzel in elkaar steken van mensen die tijdens mijn afwezigheid het huis en de planning draaiend houden. Zo zoek ik vrijwilligers, stagiaires die bijspringen en mensen uit mijn netwerk die activiteiten kunnen aanbieden. Ik maak goede afspraken met mijn collega's en onvermijdelijk worden de openingsuren licht gewijzigd.

  Wanneer Joy me uitlaat, toont hij vol overgave hoe de 'Week van het pesten' in het OverKop-huis wordt omgetoverd tot een 'Week van de complimenten'. Wij voegen daar graag een compliment aan toe: you rock Joy!

  Els Heyde, 27-02-2019


  OverKop Gent is een samenwerking tussen de Stad Gent, het CAW - Jongeren Advies Centrum, CGG Eclips, het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, TOPunt vzw , UZ kinder- en jeugdpsychiatrie, het Fonds GavoorGeluk en JES vzw, met steun van het Fonds Rode Neuzen.

  20/02
  blogfoto

  J´ ai découvert que je n´ai pas besoin du Playstation pour m´ amuser!

  Bel´J project JES Brussels

  Eind 2018 namen de compagnons deel aan een BEL´j uitwisselingsproject*.

  Aangezien één van de doelstellingen van de compagnons het verbreden van het netwerk van de jongeren is, moesten we de insteek voor ons uitwisselingsproject niet ver gaan zoeken. Sommige van onze jongeren weten bijvoorbeeld niet dat JES ook allerlei andere projecten in Brussel heeft. Zo heeft JES een project in Elsene waarvoor we samenwerken met het Franstalige jeugdhuis XL'J. Zij waren zeer enthousiast om onze partner te zijn in dit project.
  Het project bestond uit een startdag, 2 weekends en een terugkomdag. Het doel was dat ´Vlaamse´ en ´Franstalige´ Brusselse jongeren elkaar zouden ontmoeten, om van elkaar te leren en elkaars cultuur beter te leren kennen. Want hoewel de jongeren allemaal in Brussel wonen, kennnen ze elkaar niet. Ze behoren tot een andere taalgemeenschap, wonen in andere delen van de stad en ontmoeten elkaar niet zomaar.

  Malmedy - "die boswandeling was precies Twilight"

  Het eerste weekend trokken we naar Malmedy, ver weg van de stad. Dit zijn onze jongeren niet gewoon. "Sa fait du bien d´etre loin de Bruxelles" was één van de vaak gehoorde uitspraken. Op zo´n moment besef je dat jongeren soms nood hebben om gewoon weg te zijn, om aan iets anders te denken dan aan de routine van elke dag. Tijdens het weekend speelden we een laddercompetitie waarin verschillende talenten aan bod kwamen. Het was een meerwaarde voor de jongeren om elkaar te laten zien waar ze goed in zijn. Er was tijdens dit spel ook ruimte om te werken aan communicatie, durven, vertrouwen, versterken. De jongeren gaven zelf aan: C´est trop marrant, on apprend à se connaitre d´une autre façon of Tu danse trop bien, j´aurais aimé danser comme toi! Tu danse depuis que tu es petite?

  De reacties na een wandeling met opdrachten in het mooie bos van Malmedy: "Waah het was super! Ik heb nog nooit zo in de natuur gestapt! Franchement c´était fatiguant mais magnifique! On a pris pleins de photos! Enfête on ne réalise pas que la nature peu vraiment ëtre beau!". Op dat moment besef je welke rol je als jeugdwerker kan spelen. Hen iets anders laten zien, nieuwe ontmoetingen, durven risico´s nemen ...

  Om het weekend af te sluiten verlegden we onze grenzen met een hoogteparcours en een deathride. Dit was zowel voor de jongeren als de begeleiders niet vanzelfsprekend ;)! Het was schitterend om te zien hoe de jongeren elkaar vertrouwden. Dat er tijdens het weekend een veilige context gecreëerd is, werd bewezen door hoe goed de jongeren samenwerkten, elkaar motiveerden zowel in Frans als in het Nederlands. Op dat moment was taal, verschil, achtergrond, gewoon niet van belang.

  Gent - Ik verwacht dat dit weekend even leuk is als vorige keer in de Ardennen!


  Het tweede weekend in Gent lag volledig in handen van de jongeren. Zij kregen, ondersteund door een jeugdwerker, de verantwoordelijkheid en de kans om het zelf te organiseren. Zo gaven we hen de kans om bepaalde competenties zoals plannen, samenwerken, vertrouwen te versterken. De jongeren waren al van het begin enthousiast, iedereen was blij om elkaar terug te zien.

  In Gent waren de jongeren onder de indruk van het avondspel in de stad. Sommigen waren er nog nooit geweest. "Enfête y a des belles choses à voir en Belgique, dés fois on n´oublie cela", de meerwaarde van zo'n project is dat ze plaatsen ontdekken waar ze anders nooit zouden komen. Het hele weekend gebruikten we de accommodatie van JES Gent, zo ontdekten ze dat JES veel meer is dan het project waarin ze zelf meedraaien. De jongeren zeiden "JES est partout ou quoi?".

  Ook dit weekend was voor de jongeren een verrijking. Sommigen hadden nog nooit voor een groep gekookt of een spel voorbereid. Het was ook mooi om te zien hoe de compagnons een grote rol speelden. Voor hen was deze opdracht niet nieuw, maar ze vonden hun uitdaging in hun rol als grote broer/zus.

  Ce que j´ai aimé ce weekend c´est l´ambiance dans le groupe!
  Door dit project konden onze jongeren zien dat ze gemeenschappelijke ervaringen en talenten hebben, ook al komen ze uit verschillende gemeenschappen. Ze wisselden spelletjes uit en ontdekten liedjes uit de andere taalgemeenschap. De verantwoordelijkheid die iedere jongere tijdens dit proces droeg hebben ze ook getoond door elkaar te versterken en uit te wisselen.

  Soit,

  Een boswandeling, een avontuurlijk hoogteparcours in Coo, geschiedenis en pittoreske selfies in het mistige Gent werden gemengd met groepsbindende spelletjes, peer to peer leren, veel vertalen en een giga-kookuitdaging tot een superfijne cocktail en een heerlijke, GEWOON een toffe groep!


  *Bel´J ondersteunt groepsuitwisselingen en vrijwilligerswerk over de taalgrens

  Youssra Tahiri & Jessica Vosters
  Februari 2019


  Lees ook:


  2019-10-11
  Vrijwilliger en jonge nieuwkomer Osman aan het woord
  2019-10-11
  Interview met afscheidnemend directeur Patrick Manghelinckx
  2019-05-20
  Squeeze - Connect, Date, Play, Create
  2019-05-14
  Aan de slag met jongeren
  2019-05-10
  Met Joy op de koffie: welkom in een warm nest!
  2019-02-20
  J´ ai découvert que je n´ai pas besoin du Playstation pour m´ amuser!
  2019-01-11
  STEAM in de opleidingen van JES Brussel
  2018-12-06
  Bij JES laten jongeren zien tot wat ze allemaal in staat zijn
  2018-10-23
  Intro...
  2018-10-22
  Het ABC van ACB
  2018-10-21
  Interview met onze medewerkers van het eerste uur
  2018-10-19
  ACB cijfers
  2018-04-26
  JES, we hebben een nieuw logo!
  2018-04-26
  De Waterman wordt JES Sleep Inn
  2018-04-25
  Fietsvierdaagse voor nieuwkomers wint Gastvrije Award
  2018-04-19
  Voetbaltoernooi SHOOT! blijft een sterk recept
  2018-04-18
  Jongeren ontwerpen zitmeubel met buurtbudget
  2018-03-01
  5.000 m² om maximaal te besteden voor de Brusselaars
  2018-02-09
  Relaas van een straathoekwerker …
  2017-12-05
  Compagnons: bruggenbouwers in de Kanaalzone
  2017-11-13
  J100 in Antwerpen: een plek waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen
  2017-11-09
  Korte Malibranstraat
  2017-10-09
  Werkpalet zet jongeren op weg naar werk
  2017-10-05
  NXT: een tussentijdse balans
  2017-07-26
  Bedenkingen bij het goedgekeurde bijzonder bestemmingsplan Tour & Taxis
  2017-05-24
  Kinderen Baas
  2017-05-05
  Dit is hoe onze horeca-instructeur Hilde jongeren warm maakt voor keukenhygiëne en klantenservice
  2017-03-28
  'Investeren in meisjes is investeren in een sterkere samenleving'
  2017-03-27
  Aan de slag met NEET's: 'We vertrekken vanuit de sterktes van elke jongere'
  2017-03-13
  Het gonst in Gent
  2017-03-06
  Een blik in het leven van een straathoekwerker: dossier Kafka
  2017-01-16
  Bxl Open View: een digitaal mozaïekverhaal dat Brussel in- en uitademt
  2017-01-16
  ''Ik zie het als mijn plicht om mijn leerlingen uit Rollegem eens te confronteren met een grootstad.''
  2016-12-20
  Wat wensen kinderen en jongeren voor 2017?
  2016-12-08
  Column: Van kleverige trappen naar het groene geitenparadijs
  2016-11-22
  Empowered by JES: onze tips & tricks
  2016-10-25
  Een sterke stad dankzij een sterk jeugdwerk
  2016-10-10
  Jongeren besturen zelf hun leerloopbaan dankzij SIM-ME
  2016-09-26
  "Brussel heeft street talent zat"
  2016-09-05
  1 jaar arbeidscompetentiebegeleiding voor meisjes: de balans
  2016-08-26
  Instructrice Sarah: “Geef jongeren het gevoel dat ze echt iets kunnen betekenen.”
  2016-06-20
  Empowered by JES: Pleinpatrons zorgen voor positieve impact op hun buurt
  Zoeken in onze blog