- Blog

JES stadslabo blogt...

11/01
blogfoto

STEAM in de opleidingen van JES Brussel

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Daarmee worden niet enkel domeinen benoemd die aan belang winnen in een snel evoluerende arbeidsmarkt. STEAM staat ook voor een holistische benadering waarbij jongeren een reeks '21th century skills' verwerven zoals programmeren, samenwerken, onderzoeken, creatief en probleemoplossend denken.

Sinds enkele jaren experimenteren we met STEAM-cursussen in een jeugdwerkcontext (Steam Power van JES Gent).

Wij gingen echter praten met twee STEAM-pioniers in de opleidingen van JES Brussel, onze instructeurs Siemon en Bas.


Hoe zijn we in onze opleidingen bij de ontwikkeling van een STEAM-programma uitgekomen?
Onze cursisten hebben een kortgeschoold profiel. Een tijdlang werd reeds nagedacht hoe je de digitale competenties van die doelgroep kan verbeteren. Het louter organiseren van computerlessen leek ons echter een aanbod dat tekortschiet. Het is niet door Word-cursussen aan te bieden dat we onze cursisten voorbereiden op een job in de horeca, de bouw, de logistiek…

Kan je dat verduidelijken? Hoe zien jullie STEAM in de context van JES?
Het vertrekpunt is de vindingrijkheid van cursisten, niet één of ander leerplan. Stel, we willen het afvalprobleem op JES oplossen, hoe kunnen dat dan doen? Er bestaat geen uitgeschreven scenario maar we kunnen wel een beroep doen op elkaar, op het materiaal dat voorhanden is, op de tutorials die we online vinden… De uitkomst is verder niet zo belangrijk. Denk aan een Ikea-kast die geleverd wordt, maar de handleiding ontbreekt. Wij gaan met de cursisten een meubelstuk ontwerpen naar eigen inzicht. Dat het resultaat niet lijkt op de bedoelde kast, doet er dan even niet toe.

Het begint me te dagen. Wat hebben jullie concreet ondernomen?
De ene keer maakten we robots, een andere keer 'Goldberg-' machines die door het hele bouwatelier van JES liepen. Die oefeningen hebben we met verschillende groepen herhaald.Hoe verliepen die ateliers?
Uiteraard is er eerst wat onwennigheid, sommige cursisten moet je wat sturen 'om er aan te beginnen'. Maar daarna verliep alles in een aangename sfeer en zonder stress. Soms lijkt het wat chaotisch maar dat is niet erg. De jongeren uit onze Oriëntatie Logistiek werkten zelfs door tijdens hun pauze, dat hadden we eerder nog niet meegemaakt.

Gegeven de diversiteit van ons cursuspubliek (soms spreken ze elkaars taal ook niet), is het moeilijk om bronnen te raadplegen en tot samenwerking te komen?
Cursisten gaan op zoek naar gefilmde tutorials op het internet, als die goed gemaakt zijn hoef je niet zoveel Engels te kennen. En dan is er nog het verhaal van Souleymane en Ibrahim. Ze verstonden elkaars taal niet, maar gebruik makend van beeldmateriaal hebben ze wel een hele dag gecommuniceerd en samengewerkt om een robot te maken.

Wat is jullie rol tijdens een STEAM-sessie?
Wij zijn vooral 'niet alwetend'. Maar wanneer onze cursisten blokkeren zoeken we mee naar een oplossing.
En we zorgen ook voor de ruggesteun van gespecialiseerde JES-medewerkers. Zo schakelden we onze programmeur Tom in wanneer we aan de slag gingen met Arduino, een computerplatform waarmee je apparaten kan aansturen.

Zie je cursisten groeien of is het STEAM-traject dat we gelopen hebben (met een tiental atelierdagen in totaal) daarvoor tekort?
STEAM-sessies blijken een schat aan informatie op te leveren wanneer je de cursisten beter wil leren kennen. Zo blijken sommige jongeren alles groots te zien; ze maken van die grote, brute dingen… Anderen kunnen dan weer een lange tijd geconcentreerd blijven werken op de verbetering van een hellingshoek in een knikkerbaan.
Onze belangrijkste taak als begeleider van STEAM is wellicht het observeren van cursisten, het ontdekken van competenties die ze misschien zelf nog niet kenden.

Hoe werken we hier rond verder?
Door te onderzoeken hoe we de STEAM-benadering kunnen implementeren in onze oriëntaties en opleidingen. Dat is een oefening die we hebben voorzien in de komende weken.

Moeten we dan grote STEAM-investeringen doen?
We hoeven geen state of the art uitgerust fablab, maar enkele basisinvesteringen in materiaal dringen zich wel op… En verder denken we ook aan een infrastructuur die we tot 'makerspace' kunnen ombouwen.

We komen binnen een half jaar eens terug. Heb je voor ons nog een inspirerend voorbeeld uit binnen- of buitenland?
www.walhallab.nl


06/12
blogfoto

Bij JES laten jongeren zien tot wat ze allemaal in staat zijn

'Empowered by JES' is de nieuwste publicatie van JES, en daarin zetten we de kracht van vrijwilligerswerk in de verf. We beschrijven hoe JES aan de slag gaat met vrijwilligers, maar bovenal worden die vrijwilligers zelf aan het woord gelaten.


Wij vonden het een goed idee om de rollen eens om te draaien, en we gingen op onze beurt praten met Matthias Van Milders, interviewer en redacteur van de publicatie.


Matthias, hoe kijk jij terug op de interviews?
Met een heel aangenaam gevoel. Na mijn eerste gesprek (met Fatima) dacht ik, het komt wel goed met de wereld. De jongeren die ik interviewde vinden het bijna vanzelfsprekend om zich in hun vrije tijd zo hard in te zetten. En ze doen dat met een erg positieve kijk op hun buurt en op de wereld in het algemeen. Ook het concept van jullie publicatie, een mix tussen interviews en theorie, sprak me direct aan.


Wat is je vooral bijgebleven?
Hoe ver de jongeren al staan op hun leeftijd. Het was de belangrijkste rode draad doorheen de gesprekken. Ze hebben inzicht in zichzelf: ze weten al in sterke mate wat ze willen, waar ze naartoe willen en wat ze belangrijk vinden. En ze kunnen dat onder woorden brengen, dat is heel sterk. Maar ze hebben ook inzicht in de wereld, durven dingen aanpakken, dingen doen ... Bij JES laten ze zien tot wat ze allemaal in staat zijn, waar dat op school niet altijd het geval is.Wat typeert de JES-vrijwilliger?
Het zijn vrijwilligers waar elke organisatie direct voor zou tekenen: ze zijn erg gepassioneerd, gemotiveerd, complexloos ... Het is zichtbaar dat JES heel wat investeert in haar vrijwilligers. Dat is zeker geen evidentie. Ze leken ook allemaal goed in hun vel te zitten. Sommigen hebben een moeilijke tijd achter de rug. Bij de ene al wat meer dan bij de andere, speelde JES een rol in de kentering daarvan. Liesa vertelt bijvoorbeeld over wat JES in dat opzicht voor haar betekend heeft. De vrijwilligers voelen zich ook allemaal deel van JES, ze identificeren zich met de organisatie.Toch was er een grote diversiteit tussen de jongeren die ik geïnterviewd heb. Sommigen waren eerder timide, anderen echte praters. Het is duidelijk dat jongeren met een verschillend karakter kunnen aarden in het jeugdwerk van JES. Een buitenstaander kan denken dat je pas JES-vrijwilliger kan worden als je een grote groep stedelijke jongeren de baas kan, maar ook rustige mensen kunnen duidelijk met zo'n groep aan de slag.Waarom wordt een jongere vrijwilliger bij JES?
De aantrekkingskracht van de activiteiten die je als vrijwilliger bij JES kan doen is groot, ze kunnen echt heel wat coole dingen doen. Het gaat om zaken die daarenboven in het interesseveld van de jongeren liggen én de experimenteerruimte is heel groot. Het is dus vooral ook plezant, vrijwilliger zijn bij JES.Welke impact heeft vrijwilligerswerk bij JES op de jongeren? Als het over keuzes maken in het leven ging (binnen en buiten JES), verwezen de vrijwilligers vaak naar wat ze deden bij JES, wat ze eruit leerden en de mensen die ze leerden kennen. Zo heeft de ervaring die Gaëtan opdeed op het touwenparcours hem op weg gezet naar een job als boomverzorger.
Vrijwilligers krijgen ook heel wat verantwoordelijkheid, en durven die ook op te nemen. Bijvoorbeeld Fatima die opmerkt dat een meisje van haar vader niet meer naar JES mocht komen en die daarover met hem contact opneemt. Je moet het maar doen, als 21-jarige.Kijkt JES over de werkingen heen op een zelfde manier naar vrijwilligerswerk?
Alle vrijwilligers gaven, al dan niet impliciet, aan veel vertrouwen te krijgen vanuit JES. Om te experimenteren, maar ook heel concreet. Zo zegt Roland dat hij de sleutel van de studio mee naar huis krijgt. Dat vertrouwen krijgen de jongeren niet altijd in 'de wereld'.De manier waarop JES laagdrempelig werkt is ook heel belangrijk: iedereen krijgt een kans. Een animatorcursus had Abdo niet bij om het even welke organisatie kunnen volgen, alleen al omwille van de taal. En op JES kan dat wel. Het verschil met bijvoorbeeld een lokale jeugdbeweging die puur draait op vrijwilligers is dat er bij JES ook een professionele begeleider aanwezig is. Het is de jeugdwerker die zegt: we gaan er voor, hoe gaan we dat aanpakken? En dat (ook) met jongeren voor wie dat niet evident is. Kunnen 'doen' is heel belangrijk, en dat maakt het ook voor hen mogelijk.Om af te sluiten, ze hebben je allemaal echt wel hun verhaal verteld. Heb je daar een truc voor?
(lacht) ik heb in de eerste plaats mijn tijd genomen en naar hen geluisterd. Maar het klopt wel, ze waren heel open en hebben in een korte tijdspanne veel verteld, ook over zichzelf. Voor sommigen is dat ook iets dat ze bij JES geleerd hebben.Katrien Ponsaerts & Koen Hanssens
december 2018

23/10
blogfoto

Intro...

Van een nogo-zone naar een plek waar jong en oud elkaar ontmoet. Mede dankzij arbeidsmarktbegeleiders die enkele jongeren die voor problemen zorgden, aan een job hebben geholpen.

10 jaar Antwerps ACB-werk (in typisch JES-jargon heten de begeleiders 'ACB-ers') op straat en pleintjes heeft een impact. Op het individu dat werk vindt, op de groep die een ander perspectief aangeboden krijgt, op de wijk die rust en cohesie krijgt.
10 jaar werk naar werk doet ons even stilstaan met een terugblik van twee werkers die er 10 jaar geleden aan begonnen zijn. Op pleintjes, in de straten, in cafés, ...kortom, vindplaatsgericht werken.
Van in het begin was registratie van profiel, actie en resultaat het opzet. We trekken een blik cijfers open en geven je inzicht in de realiteit achter de naakte cijfers.

We overschouwen later met de coördinator het belang van dit soort werk in een groeiende, groene en gekleurde stad en stellen vast dat ook Brussel, Genk en Gent mosterd zijn komen halen, niet voor niets eveneens regio's waar jeugdwerkloosheid een structureel karakter heeft.
Nadat we een inzicht hebben gegeven in de ACB-aanpak, met cijfers en verhalen, formuleren we een aantal quotes waar overheden best mee aan de slag gaan, willen ze jongeren een positief perspectief geven op een aards leven op onze morzel grond.

Patrick Manghelinckx

lees verder:
Dossier (1): Intro ...
Dossier (2): Het ABC van ACB
Dossier (3): Interview met onze medewerkers van het eerste uur
Dossier (4): ACB in cijfers gevat

Later volgen nog:
Jongeren uit de ACB-coaching aan het woord
Vooruitblik met onze ACB-coördinator
ACB, enkele beleidsaanbevelingen
22/10
blogfoto

Het ABC van ACB

Hoe krijg je ACB uitgelegd aan iemand met wie je de lift naar de vijfde verdieping deelt? Door snel te praten en dit te zeggen:

We coachen in Antwerpen jongeren naar opleiding en werk, en vaak zijn die jongeren ‘op de institutionele radar’ niet te zien. Anders gesteld: we richten ons tot jongeren die zich niet actief en via de normale voorzieningen aanmelden als werkzoekende.

Bij ACB gaat het om jongeren ‘met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Die afstand ontstaat door het ontbreken van een netwerk, vroegtijdig schoolverlaten, een onvolgroeid inzicht in wat men kan en wil bereiken…

Voor die jongeren ontwikkelden we een voorziening ‘tussen straat en loket‘. We zoeken ze vindplaatsgericht op in hun eigen leefomgeving en werken aan en vanuit een vertrouwensband met hun coach.
Wie nood heeft aan een grondiger inzicht in de ACB-methode verwijzen we naar onze publicatie 'Tussen straat en loket’ van enkele jaren terug.

In Antwerpen stelt JES op dit ogenblik 4 arbeidscompetentiebegeleiders tewerk: één in Deurne (JACO 21N), één in Borgerhout (JACO De Branderij) en twee medewerksters met een categoriale focus op meisjes.

Last but not least heeft ACB zich door de afwezigheid van al te rigide in- en uitstroomindicatoren (zoals leeftijdsbeperkingen, coachingsduur, curriculum…) experimenteel kunnen ontwikkelen. Dat betekent niet dat ACB geen verantwoordingsplicht kent, het betekent wel dat ACB voortdurend bijgestuurd kon worden in de richting die ons het meest opportuun leek om de doelgroep kwalitatief te ondersteunen.lees verder:
Dossier (1): Intro ...
Dossier (2): Het ABC van ACB
Dossier (3): Interview met onze medewerkers van het eerste uur
Dossier (4): ACB in cijfers gevat

Later volgen nog:
Jongeren uit de ACB-coaching aan het woord
Vooruitblik met onze ACB-coördinator
ACB, enkele beleidsaanbevelingen
21/10
blogfoto

Interview met onze medewerkers van het eerste uur

In de zomer van 2009 startten Mostafa Ameziane en Rachid El Ajjaj met de vindplaatsgerichte coaching van jongeren met een tewerkstellingsvraag.
Hoe blikken ze terug op bijna 10 jaar veldwerk? Wat hebben ze geleerd? Hebben ze hun werkwijze bijgestuurd? Hoe schatten ze zelf de impact van hun werk in?


Hoe kijken jullie terug op jullie eerste werkdagen als ACB'er, bijna 10 jaar geleden?
MOST: We zijn niet meteen de straat opgestuurd. In de eerste weken hebben we vooral vorming gevolgd, ondermeer bij Vlastrov, het steunpunt voor straathoekwerkers. En voor mij was de schok niet erg groot. Ik was reeds actief als jeugdwerker van JES in Borgerhout, ook in die job kreeg ik reeds vragen van jongeren die op zoek waren naar werk. ACB is trouwens vanuit dit soort signalen ontstaan.
RACH: Ik heb me in Deurne moeten inwerken. 'Wat komt die gast hier doen' vroeg men zich af, pas gaandeweg is dat wantrouwen verdwenen.

Gaat ACB steeds over het vinden van werk ?
MOST: Als ACB-er komen we van alles tegen. Laatst nog moest ik voor crisisopvang zorgen omdat één van mijn jongeren door een familieruzie op straat was beland.
RACH: Opvallend hoe een deel van onze doelgroep omschreven kan worden als 'psychisch kwetsbaar', nogal wat jongeren kampen met burn out-verschijnselen. Werk zoeken is dan niet evident. Het is niet aan een ACB-coach om daar zelf als hulpverlener aan de slag mee te gaan, maar intussen zijn we wel in staat om daarvoor het ACB-netwerk aan te spreken.
MOST & RACH: Maar meestal draaien onze acties wel degelijk rond het vinden van werk, en we bouwen dat op in een traject naar verzelfstandiging.

Hoezo?
MOST: Aan de start van een traject gaan we samen op zoek naar vacatures en oefenen we met rollenspelen sollicitatiegesprekken in. Onze jongeren zijn erg onervaren, wij leren ze hoe je de valkuilen in een gesprek met werkgevers kan omzeilen. En als je solliciteert voor de Colruyt, zeg dan ook dat je één van hun tevreden klanten bent...
Na verloop van tijd moeten jongeren meer hun plan leren trekken en zelf op zoek gaan naar werk.
Vroeger pakte ik het soms verkeerd aan. Om een voorbeeld te geven: wanneer jongeren een belangrijke afspraak hadden met een werkgever, en ik was bang dat het fout kon lopen, dan voerde ik hen daar naartoe met de wagen.

In de registratie van ACB zien we dat circa 50% van de jongeren die gecoacht worden, reeds twee jaar en langer bij jullie zitten. Hoe verklaar je dat?
MOST: De eerste taak van een ACB-er is jongeren aan het werk krijgen, de tweede taak is jongeren ook aan het werk te houden.
RACH: De meesten starten met tijdelijke contracten: week- en dagcontracten zijn eerder regel dan uitzondering. Pas na een jaar of twee geraken ze vast aan het werk.
MOST: 5 jaar coaching is zowat de grens, daarna moeten ze zelfstandig hun weg zoeken.


“De eerste taak van een ACB-er is jongeren aan het werk krijgen, de tweede taak is jongeren ook aan het werk te houden.“
MostafaAls we kijken naar de jobs waarin jullie jongeren terecht komen, dan zien we veel jobs in de logistieke sector: orderpickers, magazijniers, koeriers. Maar zijn dat ook de jobs die jongeren graag willen doen?
MOST: In het begin wel. Verder zie ik 3 groepen:
Eerst heb je de groep die perfect tevreden blijft met dat soort werk.
Dan heb je jongeren die starten als orderpicker, maar vervolgens in het bedrijf zelf - ook door interne vorming - door kunnen groeien en een hogere status verwerven.
Een derde groep bestaat uit jongeren die beseffen dat ze met hun capaciteiten andere dingen hadden kunnen doen. Maar hier zitten we met een probleem. Het zijn jongeren die zich vaak gesetteld hebben met een gezin en met een huis op afbetaling. Die categorie is niet erg bereid om te kiezen voor een avontuur. Ze kiezen voor de zekerheid van de job die ze hebben verworven. Ze zijn niet zomaar bereid om opnieuw te investeren in een opleiding, ze willen ook in geen geval een andere job waarmee ze minder verdienen.


“Ik heb me in Deurne moeten inwerken. 'Wat komt die gast hier doen' vroeg men zich af, pas gaandeweg is dat wantrouwen verdwenen.“
Rachid


Nog in de cijfers van ACB zien we veel schoolgaande jongeren in de ACB-coaching. Wat is daar de opdracht van ACB?

MOST & RACH: Ons werk is vooral oriënterend, we kijken met jongeren vooruit naar de beroepsloopbaan die nog moet beginnen. Ook hier bedienen we ons van het ACB-netwerk, en op het vlak van studiekeuze komt de tool 'Onderwijskiezer.be' ons uitstekend van pas. Ook dient gezegd dat trajecten met schoolgaande jongeren van kortere duur zijn dan die van jongeren in een coaching naar werk.

Jullie hebben het al enkele keren gehad over het netwerk van ACB. Wordt er veel naar ACB doorverwezen?

MOST: Voortdurend. Door familie, door jeugdwerk, onderwijs, justitie... Een merkwaardige vaststelling is wel dat men ACB contacteert met de vraag 'hoe je jongeren aanpakt'. En let wel: het gaat hier niet om jongeren uit de ACB-coaching, het gaat hier om jongeren die we zelf niet kennen maar met een profiel dat lijkt op dat van onze doelgroep.

Misschien moeten we ACB-consultancy oprichten.
We komen aan een moeilijke vraag. Heeft de investering in ACB een impact gehad op de leefbaarheid van de wijken waarin jullie actief zijn?

RACH: Je moet daar niet aan twijfelen. Neem nu het Bisthovenplein. Tien jaar geleden was dat een soort no go zone, vandaag een plein waar jong en oud elkaar in een ontspannen sfeer kan ontmoeten. Via ACB hebben enkele jongeren uit de kern die voor problemen zorgde, werk gevonden. ACB heeft dus zeker zijn steentje bijgedragen.
MOST: De wijkagent hier in Borgerhout kan zoiets ook voor deze wijk beamen. Dat wil niet zeggen dat ACB ook een politietaak heeft. Als ik vermoed dat er in een andere hoek van het plein waar ik een gesprek heb, geblowd wordt, dan hoef ik daar niet perse naartoe om dat vast te stellen en op te treden. Ieder zijn job...

Om af te sluiten:
Zijn de jongeren van 10 jaar terug vergelijkbaar met de huidige generatie?

MOST: Goeie vraag... het lijkt wel of de huidige generatie minder matuur is dan de vorige.
RACH: Het geldt zeker niet voor allemaal, maar sommige jongeren lijken erg 'gepamperd'. Ze moeten ineens hun plan trekken maar hebben er geen idee van hoe je dat doet.

En de arbeidsmarkt, is die in 10 jaar tijd veranderd?
MOST: 10 jaar geleden was het niet makkelijk om jongeren aan het werk te krijgen.
Ik durf te stellen dat wie vandaag 1) gemotiveerd is om te werken, 2) Nederlands spreekt, 3) over wat maturiteit beschikt, 4) houder is van een rijbewijs en een eigen wagen bezit... echt wel werk kan vinden.

Een rijbewijs en een wagen?
RACH: Onze jongeren komen vaak terecht in industrieparken die hier zo'n 20 km vandaan liggen, vandaar.

Hou je deze job nog lang vol?
MOST: Jawel. De voldoening na jongeren aan het werk gekregen te hebben is erg groot. De eerste generatie die werk vond en die zich intussen gesetteld heeft blijft me ook steunen, dat zijn nu ACB-ambassadeurs in de buurt.
En deze job heeft ook rustige periodes, het is niet voortdurend alle hens aan dek.
RACH: En wat deze ACB-job bijzonder maakt is dat we kunnen investeren in de kwaliteit van ons werk, we moeten niet steeds met streefcijfers bezig zijn.

Katrien Ponsaerts & Koen Hanssens
oktober 2018


lees verder:
Dossier (1): Intro ...
Dossier (2): Het ABC van ACB
Dossier (3): Interview met onze medewerkers van het eerste uur
Dossier (4): ACB in cijfers gevatLater volgen nog:
Jongeren uit de ACB-coaching aan het woord
Vooruitblik met onze ACB-coördinator
ACB, enkele beleidsaanbevelingen

19/10
blogfoto

ACB cijfers

In het ABC van ACB wezen we al op de afwezigheid van rigide instroom- en uitstroomcriteria. Dat heeft er mee voor gezorgd dat we ACB kwalitatief en op maat van de doelgroep konden ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben we van in het begin nauwkeurig geregistreerd met wie we werkten, welke acties we ondernamen en tot wat die hebben geleid.
Hieronder volgt een overzicht van wat 10 jaar ACB-registratiewerk ons heeft geleerd.


tabel 1: status afgesloten coachingstrajecten
In de tabel hieronder gaat het om jongeren waarvan de coaching door ACB inmiddels werd stopgezet, en waarvan we zowel bij intake als bij stopzetting de status konden registreren.
In totaal gaat het om 380 jongeren sinds 2009, gemiddeld duurde de coaching door ACB 28 maanden.

(a) lees meer
ACB legt zich ook toe op de coaching van schoolgaande jongeren. In regel gaat het om jongeren die voor de transitie onderwijs - werk staan. Eigen onderzoek wees uit dat de interventies van onze medewerkers met deze groep twee kanten opgaan: oriënterende interventies naar schoolkeuze of werk, en bemiddelende of motiverende interventies rond schoolfunctioneren.

(b) lees meer
Nog aan te vullen valt dat 88 werkloze jongeren niet ingeschreven waren als werkzoekende op het moment van de intake door ACB. Deze indicator gebruiken wij zelf om een problematische groep af te baken in onze coaching. Het is een groep jongeren die extra intensief opgevolgd moet worden.
De wakkere lezer zal opmerken dat we de coaching van 77 jongeren hebben stopgezet terwijl ze toch nog werkloos waren. We hebben dat zelf onderzocht met de namenlijst van alle betrokkenen bij de hand. Wat bleek? In de meeste gevallen gaat het om jongeren die ondertussen reeds werkervaring hebben opgedaan maar vervolgens periodes van werk en werkloosheid (noodgedwongen) afwisselen. Onze medewerkers gaan ervan uit dat die jongeren genoeg hebben geleerd om hun loopbaan op eigen kracht verder te zetten.
Daarnaast vonden we een reeks redenen die de stopzetting van de coaching verklaarden zoals jongeren die een opleiding gingen volgen, verhuisden, verder gecoacht werden door een derde partij, af en toe (en helaas) ook een gevangenisstraf uit te zitten hadden...

(c) lees meer
Onmiskenbaar is het grote aantal jongeren dat tijdens de ACB-coaching werk vond, en aan het werk was op het moment dat de coaching werd stopgezet. Verder in de tekst staan we nog stil bij jobs en contracten.


tabel 2: aantal jongeren in trajecten
Hier kijken we dus enkel naar de actieve coachingstrajecten, en dat tijdens de afgelopen 5 jaren.

(a en b) lees meer
Het aantal jongeren in coaching proberen we beheersbaar te houden. We vinden het belangrijk dat voldoende nieuwe jongeren kunnen instromen, in het ideale scenario sluiten we daarvoor ook evenveel trajecten af. Dat kost moeite, in tabel 4 zullen we zien hoe jongeren niet snel geneigd zijn de coaching door ACB stop te laten zetten.
Wel dient opgemerkt:
- dat instromers meer intensief gecoacht worden dan 'anciens', globale cijfers zeggen hier dus niet alles.
- In 2014 vielen we een tijdlang terug van 3 op 2 ACB-medewerkers, vandaar een instromersdip in dat jaar. Tot 2014 waren we met ACB-medewerkers actief in Deurne, Borgerhout en het Kiel. Inmiddels is Formaat met een ACB-werking aanwezig op het Kiel. Een nieuwe ACB-medewerkster van JES ging categoriaal aan de slag met een experimentele ACB-coaching voor meisjes.

(c) lees meer
Uit de tabel blijkt dat het aantal schoolgaande jongeren sterk steeg. Niet onbelangrijk is de vaststelling dat ACB op die manier ook meer preventief dan louter 'remedierend' actief kan zijn.

(d) lees meer
Dit is een andere manier om aan te tonen hoe de ACB-coaching erin slaagt om jongeren aan het werk te krijgen. Merk op dat het hier om nieuwe tewerkstellingen gaat, dat die tewerkstelling meestal in een contract van bepaalde duur zit vervat, en dat individuele jongeren meerdere keren na mekaar tewerkgesteld kunnen geraken. Bij JES volgen we dat op met 4 globale kwartaalfoto's per jaar van iedereen in een coachingstraject.


tabel 3: profiel van jongeren in een actief coachingstraject
(278 jongeren in de ACB-coaching sep 2018)

(a) lees meer

De instromers zijn uiteraard gemiddeld jonger, in 2018 lag hun gemiddelde leeftijd op 20 jaar en 7 maanden.
De allerjongsten die we coachen met ACB zijn (enkele) 15-jarigen.

(b) lees meer
Onze 2 mannelijke medewerkers opereren vanuit de jongerencentra de Branderij en 21 N. Hun bereik hangt samen met de wijken waar ze ook fysiek aanwezig zijn.
Onze vrouwelijke ACB-medewerkster gaat deels op een andere manier tewerk en is ook online vindplaatsgericht actief. Haar bereik is geografisch breder.

(c) lees meer
De Marokkaanse origine van onze 3 medewerkers zorgt wellicht voor een goede aansluiting bij jongeren van Marokkaanse origine. Op te merken valt dat de origine van de huidige instromers een meer divers beeld oplevert (met 30 jongeren van Marokkaanse origine op 61 instromers in de periode januari - september 2018)

(d) lees meer
Mannelijke ACB-coaches bereiken een mannelijke doelgroep, die vaststelling deden we reeds lang geleden.
In de afgelopen jaren gingen we aan de slag met een ACB-variant voor meisjes (zie blog: www.jes.be/blog.php?id=163)

(e) lees meer
Op zich zeggen de algemene categorieën (BSO - TSO - ...) niet zoveel over de beroepskansen van jongeren, en verder hebben we de studierichtingen van onze doelgroep niet gedetailleerd geregistreerd.
Wat we wel kunnen vaststellen is dit:
Van de schoolgaande jongeren in onze doelgroep weten we (nog) niet of zij het secundair onderwijs af zullen maken, maar bij de schoolverlaters stellen we vast dat 30 % het secundair onderwijs niet heeft afgemaakt. Ter vergelijking: het Vlaams gemiddelde ligt hier onder 10%.
Daarnaast is 8% van de jongeren die we coachen (enkel) houder van een buitenlands diploma.


tabel 4: anciënniteit in de begeleiding
(van alle 278 jongeren die we vandaag coachen)

In de ACB-registratie kunnen we zien hoelang jongeren gecoacht worden. In september 2018 gaf dat volgend beeld:

We doen hier een merkwaardige vaststelling. Wanneer we de groep "meer dan 24 maanden coaching" verder ontleden met een bijkomende filter "en is vandaag aan het werk", dan levert die selectie 84 jongeren op.
Dus anders gesteld: ook al hebben ze werk gevonden, toch kiezen 84 jongeren na 2 jaar nog steeds voor een coaching door ACB. De verwachting om via ACB aan het werk te geraken transformeert hier blijkbaar tot een vraag naar loopbaancoaching.
Met een bevraging van de betrokken jongeren willen we in de komende maanden te weten komen hoe dat precies zit...

In de laatste tabellen kijken we nog eens naar de tewerkstelling in een ACB-coaching.
Ieder jaar nemen we zoals gezegd 4 foto's (met zogenaamde kwartaalfiches per individuele coaching), en iedere keer wordt dan zichtbaar in welke jobs jongeren terecht zijn gekomen.

Tabel 5: jobs die meer dan 1 keer werden vermeld in de kwartaalreportage
(met het eerste kwartaal van 2018 als referentieperiode)

Geluiden die we weleens opvangen wijzen erop dat de jongeren in een ACB-coaching voor hun eerste job weinig kieskeurig (kunnen) zijn. Aan de slag geraken is in eerste instantie belangrijker.
Pas daarna beginnen andere factoren (zoals contractduur, werken in shifts, jobinhoud, omkadering...) een rol te spelen. In onze bevraging van jongeren later dit jaar, willen we daar een beter inzicht in verwerven.

Tabel 6: arbeidscontracten
(met het eerste kwartaal van 2018 als referentieperiode)
We kijken tot slot ook nog eens naar de contracten van alle ACB-jongeren die aan het werk waren tijdens het eerste kwartaal van 2018:

(a) lees meer

We kunnen de tewerkstelling in een contract van bepaalde duur (58%) nog eens opspliten in uitzendarbeid (41%) en tijdelijke contracten met de werkgever (17%).


Wellicht stoten we hier op een belangrijke reden waarom jongeren niet geneigd zijn de ACB-coaching zomaar stop te zetten, ook al zijn ze aan het werk. De ACB-coaching is een extra voorzorgsmaatregel in tijden van onzekere tewerkstelling. Of zoals onze medewerker zei: "eerst moet ik de jongeren aan het werk krijgen, daarna moet ik ze ook aan het werk houden".


Koen Hanssens

lees verder:
Dossier (1): Intro ...
Dossier (2): Het ABC van ACB
Dossier (3): Interview met onze medewerkers van het eerste uur
Dossier (4): ACB in cijfers gevat


Later volgen nog:
Jongeren uit de ACB-coaching aan het woord
Vooruitblik met onze ACB-coördinator
ACB, enkele beleidsaanbevelingen

Lees ook:


2019-01-11
STEAM in de opleidingen van JES Brussel
2018-12-06
Bij JES laten jongeren zien tot wat ze allemaal in staat zijn
2018-10-23
Intro...
2018-10-22
Het ABC van ACB
2018-10-21
Interview met onze medewerkers van het eerste uur
2018-10-19
ACB cijfers
2018-04-26
JES, we hebben een nieuw logo!
2018-04-26
De Waterman wordt JES Sleep Inn
2018-04-25
Fietsvierdaagse voor nieuwkomers wint Gastvrije Award
2018-04-19
Voetbaltoernooi SHOOT! blijft een sterk recept
2018-04-18
Jongeren ontwerpen zitmeubel met buurtbudget
2018-03-01
5.000 m² om maximaal te besteden voor de Brusselaars
2018-02-09
Relaas van een straathoekwerker …
2017-12-05
Compagnons: bruggenbouwers in de Kanaalzone
2017-11-13
J100 in Antwerpen: een plek waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen
2017-11-09
Korte Malibranstraat
2017-10-09
Werkpalet zet jongeren op weg naar werk
2017-10-05
NXT: een tussentijdse balans
2017-07-26
Bedenkingen bij het goedgekeurde bijzonder bestemmingsplan Tour & Taxis
2017-05-24
Kinderen Baas
2017-05-05
Dit is hoe onze horeca-instructeur Hilde jongeren warm maakt voor keukenhygiëne en klantenservice
2017-03-28
'Investeren in meisjes is investeren in een sterkere samenleving'
2017-03-27
Aan de slag met NEET's: 'We vertrekken vanuit de sterktes van elke jongere'
2017-03-13
Het gonst in Gent
2017-03-06
Een blik in het leven van een straathoekwerker: dossier Kafka
2017-01-16
Bxl Open View: een digitaal mozaïekverhaal dat Brussel in- en uitademt
2017-01-16
''Ik zie het als mijn plicht om mijn leerlingen uit Rollegem eens te confronteren met een grootstad.''
2016-12-20
Wat wensen kinderen en jongeren voor 2017?
2016-12-08
Column: Van kleverige trappen naar het groene geitenparadijs
2016-11-22
Empowered by JES: onze tips & tricks
2016-10-25
Een sterke stad dankzij een sterk jeugdwerk
2016-10-10
Jongeren besturen zelf hun leerloopbaan dankzij SIM-ME
2016-09-26
"Brussel heeft street talent zat"
2016-09-05
1 jaar arbeidscompetentiebegeleiding voor meisjes: de balans
2016-08-26
Instructrice Sarah: “Geef jongeren het gevoel dat ze echt iets kunnen betekenen.”
2016-06-20
Empowered by JES: Pleinpatrons zorgen voor positieve impact op hun buurt
Zoeken in onze blog