home - Privacyverklaring

Privacyverklaring

JES vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy en houdt zich aan de Privacywetgeving. JES verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt en gebruikt deze enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die JES over u verwerkt inzien, laten verbeteren of verwijderen. U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Mocht u nog vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u steeds met ons contact opnemen via:

JES vzw
Werkhuizenstraat 3
1080 Brussel
privacy@jes.be

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien u van mening bent dat uw gegevens foutief worden behandeld.
Onze volledige privacy verklaring leest u hier


deel op Facebook deel op Google+ deel op Twitter

Privacyverklaring