home - Jeugdwerking JACO

Jeugdwerking JACO

Jeugdwerk en vrije tijd Vindplaatsgericht werken Opleiding en tewerkstelling

JES speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een Vlaams competentiebeleid. Een hoeksteen van deze visie is het JACO, een laagdrempelig jongerencentrum dat een geïntegreerde werking biedt rond Jeugdwerk, Arbeid, Competenties en Onderwijs.

Een expliciete leeromgeving


In een JACO stimuleren en begeleiden we jongeren om hun competenties te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen we vanuit het jeugdwerk, met jeugdwerkers en EVC-medewerkers (Elders Verworven Competenties) die jongeren bewust maken van hun talenten en hen een aanbod bieden om hier verder mee aan de slag te gaan. Maar ook op vlak van onderwijs, opleiding en tewerkstelling begeleiden we jongeren bij hun zoektocht en vragen.

Een JACO is vooral een thuisbasis waar jongeren zich kunnen amuseren, experimenteren, leeftijdsgenoten ontmoeten en tegelijk hun kwaliteiten kunnen ontdekken. Vanuit zo’n informele vertrouwenscontext creëren we rijke leeromgevingen waarbinnen jongeren ervaringen kunnen opdoen en hun competenties verder ontwikkelen. De noden van de jongeren staan hierbij centraal, zij bepalen de richting van hun traject.

Dankzij de verschillende werkingen onder één dak, kunnen de jongeren proeven van verschillende activiteiten (muziek, sport, vorming… ) en gaandeweg een leertraject afleggen. Deze vormen van kruisbestuiving zijn dan ook één van de grootste sterktes van een JACO.

Meer weten? Lees meer over de opening van de JACO's in de Gazet van Antwerpen.
In onze publicatie over arbeidscompetentiebegeleiding beschrijven we uitgebreid de aanpak en visie van een JongerenCompetentieCentrum, de voorloper van de JACO's. Bekijk hier de publicatie.

Vijf Antwerpse JACO's


 • In JACO De Branderij in Borgerhout zetten we geïntegreerde competentietrajecten op i.s.m. de muziekstudio UrbanRec°, arbeidscompetentiebegeleiding en de jeugdwerking.

 • In JACO 21N in Deurne werken we met jongeren aan competenties rond vrije tijd, opleiding en tewerkstelling.

 • JACO Kras Noord in Antwerpen Noord

 • JACO Kras Merksem in ’t Dokske, Merksem

 • JACO Jeugdhuis 2050/ Jeugdhuis De Schietgang – Formaat Linkeroever en Hoboken


 • Wilt u graag meer weten over onze Antwerpse werkingen? Ontdek alle info op www.jesantwerpen.be.
  deel op Facebook deel op Google+ deel op Twitter

  Blogposts over Jeugdwerking JACO

  100x bedankt vrijwilligers!

  Plan

  Contact:  Filip Balthau - filip.balthau@jes.be
  tel: 03/272 30 73
  gsm: 0491/ 71 46 14
  Coördinator

  Integrale werking rond vrije tijd, competenties en werk