home - Jeugdparticipatie tijdens Parckdesign

Jeugdparticipatie tijdens Parckdesign

In haar streven naar duurzame jeugdparticipatie bij de ontwikkeling van openbare ruimte in de omgeving van Tour & Taxis maakte Yota!, de Brusselse participatiestructuur van JES, in 2014 deel uit van het team “Farm House” tijdens het Festival Park Design 2014. Yota! werd door het architectenbureau “1010” gevraagd als expert in kinder- en jongerenparticipatie in de publieke ruimte en specifiek onze rol in de omgeving van Tour & Taxis, waar we al jaren actief zijn.

Van highbrow naar lowbrow

De taak van Yota! bestond er uit om dit festival, wat onderdeel is van een groter stadsproject, te “vertalen” naar een jongerendoelgroep en jongeren en/of hun organisaties een plaats te geven in dit festival. Dit was absoluut geen evidente opdracht. Het festival had, ondanks de goede bedoelingen van de curatoren, een “highbrow” imago. Daarenboven werd al snel door de organisatoren opgemerkt dat instrumenten tot bewonersparticipatie niet dezelfde zijn als die voor jongerenparticipatie.
Toch slaagde de Yota!-medewerker erin om jongeren te betrekken in dit festival, meer zelfs, om jongeren actief een rol op te laten nemen in het festival. Zo ondersteunde Yota! een tiental jongeren uit de buurt in hun participatie aan Parckdesign 2014, die zich de naam Tcharmela toe-eigenden.

Verbindend jeugdproject

De noden en wensen van jongeren inzake toegang tot openbaar groen in de omgeving van Tour & Taxis vormde het uitgangsproject voor een project lokale jeugdparticipatie tijdens Parckdesign 2014. Op basis van eerdere participatieprojecten was Yota! op de hoogte dat verschillende jongeren uit de omgeving zin hadden om hun ding te doen in de groene ruimte waar het tijdelijk festival zou plaatsvinden. In overleg met de curatoren en betrokken bewoners en kunstenaars nam Yota! het initiatief voor een extra jeugdproject ter ondersteuning van de participatie van jongeren.

Gedurende de zomermaanden stond Yota! in voor de professionele begeleiding van jongeren bij de realisatie van hun jeugdproject in de Parckfarm Tour & Taxis. Yota! zorgde voor de verbindingen met andere (groepen) bewoners en initiatieven in de omgeving. Voor een buurtgericht project werd samengewerkt met de vrijwilligers van Parckfarm Tour & Taxis. De jongeren beschouwden de JES-medewerkers en de andere vrijwilligers in het park als hun partners bij wie ze met hun vragen en opmerkingen terecht konden. De ondersteuning van JES bestond ook uit een opvolging van bureaucratische eisen, zoals toestemming aanvragen, administratie en financiering van activiteiten. Tijdens een tweedaagse vorming deelden de vormingmedewerkers van JES hun kennis en expertise rond animatie voor kinderen en jongeren. Zij zorgden ook voor de omkadering van de animatoren bij de organisatie en begeleiding van hun ateliers en muziekfestivals in het park.

Netwerk uitbouwen

Als participatiestructuur heeft Yota! de jongeren ook aangemoedigd om deel te nemen aan een debat over de toekomst van de Parckfarm en een participatiestructuur zoals de gemeentelijke jeugdraad. Hierbij toonde Yota! de jongeren hoe je met professionals en andere bewoners in overleg en debat kan treden en hoe je daarbij met hen zoveel mogelijk kennis kan delen, je eigen doelen centraal kan stellen en je doelen op die van anderen af te stemmen.
Na een geslaagde opstart tijdens de voorbije zomermaanden onderzoeken de jongeren van het collectief Tcharmela vandaag hoe ze hun project ook in de toekomst kunnen laten voortbestaan.

Jongeren in de cockpit

Yota!, als deelwerking van JES, zal dit initiatief geleidelijk loslaten zodat de jongeren meer speelruimte krijgen. We bereiden deze overgang naar zelforganisatie voor door hen in contact te brengen met onze lokale vindplaatsgerichte jeugdwerking van JES aan het Sint-Remiplein, andere lokale jeugdinitiatieven en buurtinitiatieven betrokken bij het samenleven in de openbare ruimte van hun woonomgeving.
Waar we komen van een situatie van gedeelde verantwoordelijkheid, zetten we nu een stapje terug zodat de jongeren de kans krijgen om verantwoordelijkheden op te nemen en deze in overleg met andere bewoners en organisaties vorm te geven.

Dit project wordt ondersteund door VGC Stedenfonds, VGC Jeugd en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.


deel op Facebook deel op Google+ deel op Twitter

Plan

Contact:Caroline Claus -
tel: 02/411 68 83
Inhoudelijk medewerker
Stedelijke ontwikkeling

Glenn Govaert -
tel: 02/411 68 83
gsm: 0493/ 513 810
Groepswerker Maritiem

Liselotte Vanheukelom - liselotte.vanheukelom@jes.be
tel: 02/411 68 83
Coördinator

Duurzame jeugdparticipatie bij de ontwikkeling van openbare ruimte