home - Straathoekwerk

Straathoekwerk

Welzijn Vindplaatsgericht werken

Welzijnsgericht straathoekwerk met focus op jongeren


Straathoekwerk is een laagdrempelige werkvorm waarbij de werkers de doelgroep opzoeken in hun natuurlijke omgeving zoals straten, pleintjes, cafés, metrostations, etc. en waarbij het respect voor de vragen en waarden en het ritme van de gast centraal staan. De straathoekwerker is een aanspreekpunt voor alle jongeren, maar vooral voor gasten die door de mazen van het maatschappelijk vangnet vallen.

Straathoekwerkers werken vanuit een integrale en positieve benadering: dit wil zeggen dat we aandacht schenken aan de volledige persoon en niet alleen aan zijn eventuele problemen. Daarnaast vertrekken we vanuit het potentieel van gasten eerder dan vanuit hun gebreken en aanvaarden we gasten zoals ze zijn zonder te oordelen over waarden, houding, handelingen en normen.

De sterkste tools van een straathoekwerker zijn luisteren en aanwezig zijn. Dit is noodzakelijk om een vertrouwensband te creëren met jongeren van waaruit stappen kunnen gezet worden naar meer zelfstandigheid en een vernieuwd geloof in de eigen kracht en competenties.
Jongeren kunnen bij ons terecht voor tal van zaken: van juridische en relationele problemen tot de zoektocht naar werk of een helpende hand bij de administratie.
De straathoekwerkers van JES zijn actief in Molenbeek en Brussel-Stad.

Meer weten over onze aanpak? Lees hier ons straathoekwerkmagazine.

Groepswerk


Een belangrijk doel van straathoekwerk is jonge gasten laten geloven in hun capaciteiten, hen terug de overtuiging geven dat ze op eigen benen kunnen staan. Bij groepswerk gaan gasten zelf aan de slag in kleine of grotere projecten. De groepswerkers ontwikkelen inventieve methodieken om via activiteiten en projecten te werken aan zelfbeeld, zelfredzaamheid en het sociale netwerk waardoor de maatschappelijke positie van de gasten versterkt wordt.

Signaalwerk


Straathoekwerk werkt ook aan structurele verandering. Uit het individueel en in groep werken met gasten komen geregeld signalen naar boven die duiden op hiaten die de individuele situatie overstijgen. Deze hiaten en problemen klagen we aan op structureel niveau bij verschillende instanties zoals lokale en bovenlokale besturen, politie, andere organisaties, etc. Met of zonder de doelgroep zelf laten we van ons horen via gerichte acties, samenwerkingsverbanden, opiniestukken en aanbevelingen.

Maritiem


Sinds 2014 versterkten we onze straathoekwerking met een ACB-medewerker (ArbeidsCompetentieBegeleider) en een EVC-medewerker (Elders Verworven Competenties) in de Maritiemwijk in Molenbeek. De ACB-medewerker richt zich tot een voornamelijk kort geschoolde doelgroep die op zoek is naar werk en nog niet over de nodige competenties beschikt om zich te handhaven op de arbeidsmarkt. Net zoals de straathoekwerkers werkt de ACB’er vindplaatsgericht. Op maat en tempo van de jongeren maakt hij samen met de gasten de brug met bestaande dienstverlening en opleidingsverstrekkers die hun onderwijs- en arbeidsmarktpositie gevoelig kunnen verbeteren. De EVC-medewerker zet met jongeren competentietrajecten op waarbij de nadruk ligt op vrije tijd. Deze trajecten kunnen zowel individueel als groepsgericht zijn.

Leeggoed


Leeggoed is een tijdelijk en participatief bezettingsproject in zeven Brusselse appartementen. Het doel van het project is niet enkel om leegstaande gebouwen te bezetten, maar ook een solidaire woongemeenschap te creëren. Daarnaast willen we ook een politiek signaal geven: er schort wat aan het huisvesting- en leegstandsbeleid in Brussel. Lees hier meer over het project Leeggoed.
deel op Facebook deel op Google+ deel op Twitter

Blogposts over Straathoekwerk

Winterpret door het oog van de straat
Molenbeek meets Ballymun
Eigenzinnige top 5 van projecten uit 2014
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...
Het verhaal van Bart
Vijf Blokken: veldwerk voor Brusselsceptici.
Van leegstand tot Leeggoed
Zo kleurrijk zag onze zomer er uit
Column: Van kleverige trappen naar het groene geitenparadijs
Straathoekwerk in de Maritiemwijk

Contact:Thomas Devos - thomas.devos@jes.be
tel: 02/411 68 83
gsm: 0479/ 52 04 22
Projectverantwoordelijke

Welzijnsgericht straathoekwerk met focus op jongeren