home - Participatie in de publieke ruimte (Yota!)

Participatie in de publieke ruimte (Yota!)

Jeugdwerk en vrije tijd

Yota! is de Brusselse participatiestructuur van JES. In ons streven naar een jongeren- en kindvriendelijke stad, betrekken we de jonge inwoners van de hoofdstad bij de inrichting van de (semi-) publieke ruimte.

Visie en aanpak


We hanteren daarbij enkele belangrijke principes. Zo zien we kinderen en jongeren als de mede-eigenaars van de publieke ruimte waarin ze zich begeven. Ook wanneer ze "het dossier niet kennen" of weinig vertrouwd zijn met inspraakregels, dan nog blijven ze als gebruikers expert van de publieke ruimte. Onze ervaring leert dat ze niet enkel problemen kunnen benoemen en op de proppen komen met alternatieven, ze zijn ook in staat om de eigen behoeften en verlangens in relatie te zien tot de vele functies die de openbare ruimte heeft.

Onze aanpak ligt in de lijn van die visie. In onze werkmethoden laten we kinderen en jongeren zelf een buurtonderzoek doen, doen we appel op hun creatief vermogen om oplossingen uit te werken en zorgen we voor een omkadering (informatief, speels, gevarieerd, avontuurlijk ...) waarin dat proces kan plaatsvinden.
Het werk dat we leveren is niet vrijblijvend, we willen dat de stem van kinderen en jongeren ook telt. Cruciaal en een permanente Yota!-zorg is de rechtstreekse dialoog met (en het engagement van) de buurt, beleidsmakers, stadsplanners, leerkrachten, media...

3 pijlers


Toen Yota! van start ging in 2002 werd de werking rond 3 grote pijlers gestructureerd, ook vandaag geven die nog steeds kernachtig weer waar Yota! voor staat:

 • Actie: We zetten projecten op die kinderen en jongeren actief betrekken bij de stadsontwikkeling in hun buurt.

 • Dialoog: Bij elk participatietraject stimuleren we een permanente dialoog tussen kinderen en jongeren enerzijds en beleidsmakers, ontwerpers en planners anderzijds.

 • Ondersteuning: De ervaringen die we opdoen in onze verschillende projecten, vertalen we in uitgewerkte methodes voor het stimuleren van participatie. Iedereen die zelf participatieprojecten met kinderen en jongeren uitwerkt, kan een beroep doen op onze expertise.


 • Meer over Yota!


 • In de zomer van 2014 rees op de Brusselse site Tour & Taxis het stadsproject Parckfarm. Bij dit project streefde Yota! ernaar om jongeren uit de buurt zoveel mogelijk bij dit project te betrekken. Zo ontstond het collectief Tcharmela. Lees meer over dit project van jeugdparticipatie.

 • In het jeugdwerktijdschrift Krax wordt de werking van Yota! beknopt uitgelegd aan de hand van een case in de Brusselse kanaalzone.

 • Twee keer per jaar publiceren we met Yota! een nieuwsbrief. Daarin maken we voor de lopende projecten een stand van zaken op. Stuur een mail naar yota@jes.be om deze nieuwsbrief te ontvangen.

 • Yota! ontwikkelde samen met het multimedialab BEAM de smartphoneapplicatie Lomap. Met Lomap kunnen kinderen en jongeren op een intuïtieve manier hun mening over hun buurt of stad kunnen delen. Een ideale tool voor een eerste kwalitatieve verkenning van de leef- en speelomgeving of zelfs intensievere participatietrajecten.

 • deel op Facebook deel op Google+ deel op Twitter

  Media

  Blogposts over Participatie in de publieke ruimte (Yota!)

  Parckfarm blijft ook na zomer
  Eigenzinnige top 5 van projecten uit 2014
  Het dertiende werk van de Brusselse regering
  Welke toekomst voor Thurn & Taxis?
  Zo kleurrijk zag onze zomer er uit

  Contact:  Jessica Vosters - jessica.vosters@jes.be
  tel: 02/411 68 83
  gsm: 0479/ 40 12 43
  Medewerker jeugdparticipatie

  Karlien Leroux -
  tel: 02/411 68 83
  Coördinator Team Jeugdwerk

  Lukas Vanantwerpen - lukas.vanantwerpen@jes.be
  tel: 02/411 68 83
  gsm: 0470/ 13 04 52
  Vindplaatsgericht Jeugdwerker

  Brusselse participatiestructuur voor kinderen en jongeren