homePublicaties

JES publicaties

zoek in onze publicaties:Of selecteer via
werking...

wat...

bron...2017-10-05

NXT: tussentijdse balans

In het NXT-project zoeken we NEET-jongeren op in hun eigen omgeving, we verkennen samen hun potentieel en werken acties uit waarmee ze hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.
In dit rapport verzamelden we achtergrondinformatie, cijfers, getuigenissen van jongeren...
2017-04-01

SIM-Me draaiboek

Methodiek voor Screening, Intake en Matching (SIM-ME) van jongeren die schoolmoe of negatief ingesteld zijn.
2017-04-01

SIMMe resultaten en aanbevelingen

Methodiek voor Screening, Intake en Matching (SIM-ME) van jongeren die schoolmoe of negatief ingesteld zijn: resultaten en aanbevelingen.
2017-04-01

SIMMe workshop

Methodiek voor Screening, Intake en Matching (SIM-ME) van jongeren die schoolmoe of negatief ingesteld zijn. De workshop
2016-12-08

Straathoekwerk Magazine

Analyses, foto's en verhalen nemen de lezer mee in de dagdagelijkse praktijk van onze straathoekwerkers in de Brusselse kanaalzone.
Wrang en vrolijk is het contrast met de verpakking, want ze beschreven de onderkant van de samenleving in een glossy.
pdf (7mb)
2016-10-25

Empowered by JES

Naar aanleiding van onze studiedag Empowered by JES op 25 oktober 2016 verzamelden we een reeks Tips & tricks voor wie met stedelijke vrijwilligers aan de slag wil gaan.
2016-07-01

Molenbeek in de pers na 22 maart

In de nasleep van de gebeurtenissen op 22 maart werden onze Brusselse JES-medewerkers druk gesolliciteerd door binnen- en buitenlandse pers. Een korte bloemlezing: ABC News (19/05), HLN (04/06), De Standaard (04/06), De Morgen (14/06).
En in de periode van de aanslagen hadden we gedurende enkele maanden integratie-specialist Jamil Jivani uit Toronto te gast (zie foto). Hij gaf dit interview in de GVA (21/04). Over zijn verblijf bij JES schreef hij enkele artikels voor de Huffington Post.
2016-05-01

10 X JES

In 10 korte hoofdstukken staan we stil bij JES-werkingen die 2015 kleur hebben gegeven. Voor een toelichting interviewen we telkens onze betrokken medewerkers.
2016-03-29

Van Leegstand tot Leeggoed. Een solidair woonproject in leegstaande gebouwen.

Onze straathoekwerkers reageren en anticiperen op de Brusselse wooncrisis door de tijdelijke bezetting van leegstaande gebouwen.

Partners: Bij Ons, JES, Pigment vzw, Samenlevingsopbouw Brussel, Elsense Haard
2016-01-19

4 Europese publicaties

Recent werden 4 Europese publicaties voorgesteld waarin aangetoond wordt hoe non formeel en informeel leren (zoals in het jeugdwerk) voor jongeren perspectieven kan openen op de arbeidsmarkt. JES maakte deel uit van de redactie (expertengroepen voor publicaties 1 - 2 - 3) of wordt vermeld als good practice (publicatie 4).
  • Developing the creative and innovative potential of young people through non-formal learning in ways that are relevant to employability (link)
  • The contribution of youth work to address the challenges young people are facing, in particular the transition from education to employment (link)
  • Youth Work + Employability (link)
  • Unleashing young people's creativity and innovation. European good practice projects. (link)
2015-11-05

Meisjes knutselen samen met asielzoekers

De meisjes uit onze Antwerpse werkingen zetten zich vrijwillig in als animator voor kinderen uit het opvangcentrum voor asielzoekers op Linkeroever.
2015-09-14

Pleinpatrons in Borgerhout

In de zomer van 2015 werden op 5 Borgerhoutse pleinen 'pleinpatrons' ingezet, en dat zijn jongeren uit de wijk die zich vrijwillig inzetten als steward of animator.
Een efficiënte manier om overlast te bestrijden en - meer nog - een nuttige investering in het sociale stadsweefsel.

Lees het artikel in GVA of bekijk de nieuwsuitzending op ATV
2015-06-17

Op gesprek met jongeren over werk

Belevingsonderzoek van de Ambrassade waarbij cursisten uit de Brusselse JES-opleidingen werden bevraagd.
2015-03-20

JACO's zetten jongeren op weg

Antwerpen telt sinds kort 5 JACO's: jeugdwerkingen met een geïntegreerde werking rond vrije tijd, arbeid, competentie-ontwikkeling en onderwijs. Voor JES gaat het om 2 jongerencompetentiecentra (JCC's) die zichzelf voortaan een JACO noemen: De Branderij in Borgerhout en 21N in Deurne.
2015-02-16

De kinderen brengen onze buurt dichter bij elkaar

In deze wijkreportage (GVA) vertellen bewoners van Luchtbal hoe hun wijk er de laatste jaren op vooruit is gegaan, en voor een groot stuk is dat de verdienste van de organisaties die er actief zijn.
2015-01-27

Dit is een tweede thuis voor heel wat jongeren

"Enige Vereniging" is een rubriek in de Gazet van Antwerpen. In een paginagroot artikel wordt telkens één specifieke vereniging onder de loep genomen (wie maakt er deel van uit? wat doen ze? waarom?)
In januari 2015 kwam onze Branderij aan de beurt.
2015-01-22

Open brief aan scholen

Ons Brusselse jeugdverblijfscentrum de Waterman doet al 20 jaar dienst als een uitvalsbasis voor jeugdgroepen die Brussel willen ontdekken.
Terreurdreiging zorgde er echter voor dat scholen huiverig werden om met kinderen onze hoofdstad te bezoeken. Daarop schreven we een open brief, onze actie werd opgepikt door Het Laatste Nieuws, Radio 1, De Redactie, Brusselnieuws.
2014-10-29

Ik help elke week twee of drie mensen aan werk

In een interview met de GVA leggen onze Antwerpse arbeidscompetentiebegeleiders uit hoe ze tewerk gaan.
Tussen het aanspreekbaar zijn op straat of café en het zetten van stappen richting opleiding of werk, ligt een gefaseerd proces waarin de totstandkoming van een vertrouwensband van cruciaal belang is.
2014-09-01

Ongekwalificeerde uitstroom in steden blijft hoog

Artikel rond de stedelijke jeugdwerkloosheid dat we schreven nav onze studiedag Omwegen Naar Werk (17 juni 2014)
2014-06-10

Tussen Straat en Loket

In deze publicatie vind je het gedocumenteerde relaas van onze Antwerpse arbeidscompetentiebegeleiders. Ze richten zich tot een kwetsbare en kortgeschoolde doelgroep die op zoek is naar werk maar nog niet over de nodige competenties beschikt om zich te handhaven op de arbeidsmarkt.
De werkvorm is uniek in de koppeling van een vindplaatsgerichte benadering met de geïntegreerde aanpak van onze Antwerpse jongerencompetentiecentra.
2014-04-08

Werken aan een job

Twee jongeren voeren 40 weken lang elke week ander werk uit. Dat is Roadies in een notendop (www.roadies.be). De avonturen van Brecht en Hanne kon je volgen op Twitter, Instagram en Facebook, en in verschillende media zoals Metro, Joepie, Iedereen Beroemd, …
In maart 2014 waren ze te gast bij De Werkweg en oefenden ze - geflankeerd door onze medewerkers van JES Gent - de job van trajectbegeleider uit.
2014-01-01

Jongerenwerkloosheid vanuit een ander perspectief ?

2013-11-01

Spreek eens af met echte vrienden, zegt mijn moeder soms.

Het opvoedingsmagazine Triple P stelde de jongeren van JCC 21N (Deurne) een reeks vragen over hun internetgebruik (en hoe ze daarrond met hun ouders communiceren).
2013-11-01

Sociale verenigingsondersteuning: het vergeten pleidooi voor de maatschappelijke rol van sportclubs.

In dit artikel wordt teruggeblikt op de proeftuinprojecten van JES in de sportsector. De schrijvers (Bart Rogé & Tatjana Van Driessche) gaan op zoek naar de essentie van sociale verenigingsondersteuning en vragen zich af welke impact de proeftuin op de bredere sportsector heeft gehad.
2013-10-23

Lomap. Capture The Neighbourhood.

Hoe kijken kinderen en jongeren naar de stad? Wat vinden ze aantrekkelijk en wat zijn pijnpunten? JES ontwikkelde zelf een fotografietool waarmee je op een intuïtieve, creatieve en betrokken manier de stad in beeld kan brengen.
De verzamelde input wordt weergegeven op een interactieve kaart en op de immer groeiende lomowall. Meer info op www.lomap.be
De handleiding bestaat ook in een gedrukte versie (aan te vragen via lomap@jes.be - en zolang de voorraad strekt)
2013-06-14

Sport Extended. Aan de slag met de sociale meerwaarde van sport.

Vijf jaar geleden doken we met JES in de particuliere wereld van de stedelijke sportclubs. En of we nu gewerkt hebben met thaiboksers, urban dancers of jonge voetbaltrainers, steeds viel ons het enorme potentieel op dat we aantroffen in clubs die meestal onder de radar van de publieke aandacht opereren. Dit is het doorleefde verslag van onze medewerkers. Hoe zouden ze een stedelijke sportclub typeren? Waar liggen de ontwikkelingsmogelijkheden? Hoe zijn ze te werk gegaan en wat hebben ze daaruit geleerd? En last but not least: als ze een kader voor de verenigingsondersteuning van stedelijke sportclubs mogen uittekenen, hoe ziet dat er dan uit?
2013-05-22

Een inburgeringsproject voor jongvolwassen nieuwkomers

bon, het Brussels onthaalbureau voor inburgering, organiseerde in 2012 voor het derde jaar op rij het zomerproject ‘Masir Avenir’, een inburgeringsprogramma voor jongvolwassen nieuwkomers. Deze keer werd er een onderzoeksluik aan het project gekoppeld, waarvoor bon in samenwerking met de UGent naging welke betekenis het programma heeft voor de deelnemende jongeren. De focus werd hierbij gelegd op het emotioneel welzijn van de jongeren, de competenties die ze bij zichzelf zien (of nog niet zien), hun visie op onderwijs, hun toekomstperspectieven.
JES zorgt in het traject voor een reeks workshops met de jongeren (stadsavontuur, koken, multi media)
2013-05-15

De Werkweg in de pers

JES en Tempo-Team werken een vernieuwend tewerkstellingsproject uit voor kortgeschoolde schoolverlaters te Gent (mei 2013).
In bijlage een overzicht van de persartikels die in de week van de lancering zijn verschenen.
2013-05-08

Bisthovenplein

Enkele jaren geleden had het Antwerpse Bisthovenplein een bedenkelijke reputatie, mede door de inzet van onze jeugdwerkers ter plaatse is dat langzaam aan het veranderen.
Naar aanleiding van onze Lentebarbecue kwam Gazet van Antwerpen de temperatuur meten, ze interviewden daarvoor pleinbewoners en onze medewerkers Filip, Adnan, Rachid & Illias.
2013-02-04

Als je wil, kan je alles bereiken

Asma Bellafkih is vrijwilligster in JCC De Branderij. In een interview met De Nieuwe Antwerpenaar legt ze uit hoe haar zelfvertrouwen een boost kreeg en de Branderij een tweede thuis werd. Inmiddels coacht ze zelf nieuwe vrijwilligers.
2013-01-17

Jeugdparticipatie bij stadsvernieuwing

De Brusselse kanaalzone, op de westelijke grens van het stadscentrum, is in volle transformatie. Onze medewerkers beschrijven hoe ze kinderen en jongeren uit de buurt betrekken bij processen van stadsvernieuwing.
2012-10-30

Een terugblik op 3 jaar arbeidscompetentiebegeleiding in Antwerpen (2009-2011)

De ACB-werking beoogt een verbetering van onderwijs- en arbeidsmarktpositie van maatschappelijke kwetsbare jongeren door het uitvoeren van een ‘tussen straat en loket’-functie. Drie jaar na de start maken we met onze arbeidscompetentiebegeleiders een bilan op.
2012-10-29

Behoefteanalyse via actieonderzoek van meisjes in Deurne-Noord

Op basis van een actieonderzoek schreef onze meisjeswerkster Ruth Crabbe van JCC 21N een plan van aanpak om de meisjeswerking in Deurne Noord nieuwe impulsen te geven.
2012-10-18

Down and out in rich Europe

Het persbureau Reuters ging met jongeren en specialisten praten over de structurele werkloosheid bij jongvolwassenen (mmv onze ACB-werking).
2012-10-18

De straat is aan de jeugd!

Op 3 oktober openden we met veel feestgedruis de heraangelegde Moutstraat. Maar wat vinden de jongeren uit de buurt nu van het eindresultaat? En hoe ervaarden zij het participatietraject dat we met hen hebben afgelegd? Zazie (de jongerenbijlage van BDW) vroeg het hen zelf.
2012-10-09

Antwerpen kleurt sociaal. Een visie op sociaal beleid in Antwerpen.

OASO, het Overleg van Antwerpse Sociale Ondernemingen waarvan JES deel uitmaakt, heeft een visietekst geschreven over een Antwerps sociaal beleid. Deze tekst werd verspreid naar de politieke partijen, het Antwerps sociaal middenveld, de media, ... en dient ter inspiratie van een toekomstig sociaal beleid.

De inhoud van de tekst is ook gegoten in een opiniebijdrage, die verspreid werd naar de pers.
2012-10-03

OPEN YOUR MOUTh
Kinder- en jongerenparticipatie bij de heraanleg van de Moutstraat

In dit dossier evalueren we het afgelegde participatieproces bij de heraanleg van de Moutstraat in hartje Brussel. Welk parcours hebben we afgelegd, op welke moeilijkheden zijn we gestoten, welke suggesties hebben we wel of niet weerhouden en waarom. Verder willen we ook enkele aanbevelingen formuleren voor toekomstige participatietrajecten.

(franstalige versie van dit dossier)
2012-10-02

Publieke ruimte voortaan verboden als ontmoetingsruimte voor jongeren ?

Open brief aan het kernkabinet van 3 oktober 2012.
2012-08-31

Het is al beter, maar we zijn er nog niet

Het Bisthovenplein in Deurne had tot voor kort een kwalijke reputatie. In 2011 werd overgegaan tot een reeks ingrepen: cameracontrole, een herinrichting van het plein na samenspraak met de jongeren, een aanbod met activiteiten voor kinderen en jongeren...
Na één jaar maakt onze medewerker Adnan in een interview met Gazet van Antwerpen een stand van zaken op.
2012-08-23

Recht op wonen gaat boven recht op eigendom.

Onze signaalwerkster Hanne Stevens over de toegang tot betaalbaar en degelijk wonen in Brussel.
2012-06-27

Memorandum Dringende Medische Hulp

De toegang tot de gezondheidszorg is sterk beperkt voor mensen zonder wettig verblijf. Deze tekst bevat een opsomming van (Brusselse) knelpunten, aansluitend formuleren we een reeks concrete aanbevelingen.
We hebben ook een Franstalige versie van de tekst voorzien.
2012-05-25

IPOP. Een stevige basis voor persoonlijke ontwikkeling

Voor sommige begeleiders doen jongeren alles, terwijl ze bij een andere begeleider onhandelbaar lijken. Een positieve band tussen een begeleider en een jongere blijkt enorm belangrijk om een project te laten slagen… Onder promotorschap van JES stadslabo sloegen zes vormingsorganisaties de handen ineen voor het IPOP-project. Binnen dit project onderzochten we hoe het nu precies zit met die positieve band: welke houding neem je aan als begeleider? Hoe pak je het aan? Wat zijn valkuilen? De bevindingen vind je nu terug op de IPOP-website en in dit handboek.
2012-05-01

Kort op de Bal

Voorstelling van ons project 'Kort op de Bal' in de publicatie 'Ongelijkheid in gezondheid bij Brusselse jongeren' van de Koning Boudewijnstichting.
2012-02-01

Het JCC is meer dan een jeugdhuis

Interview met Abdessammad Akrich, één van onze jeugdwerkers in het Jongeren Competentie Centrum 21N (Deurne Noord).
2012-01-30

Topvoetballers, meneer

In aanwezigheid van burgemeester Patrick Janssens werd op 18 januari een voetbalveldje op het Bisthovenplein ingehuldigd. Jongeren getuigen dat het de goede kant opgaat met het plein, en dat komt doordat ze zelf de handen uit de mouwen gestoken hebben. De jeugdwerkers van JES zorgen voor coaching.
2012-01-27

We willen de jongeren uit de buurt een opvangnet geven.

Onze jeugdwerker Adnan Arhoun is actief in Deurne Noord. Hij legt uit hoe we met JES en met de jongeren van het Bisthovenplein de handen uit de mouwen steken om de leefbaarheid van die buurt te verbeteren.
2012-01-26

JES Antwerpen breidt uit

Welke Antwerpse jongerencentra (die door JES uitgebouwd worden) zitten inmiddels op kruissnelheid en welke centra staan in de steigers ? We geven in deze tekst een stand van zaken (01/2012).
2011-12-07

Gemotiveerde vrijwilligers in het jeugdwerk. Handvaten voor een motiverend vrijwilligersbeleid.

Wat zijn handvatten voor een motiverend vrijwilligersbeleid in het jeugdwerk ? Rond dat thema lieten we (JES, Kazou, formaat, Steunpunt Jeugd) in het afgelopen jaar een onderzoek uitvoeren en organiseerden we een studiedag. Inmiddels publiceerde Steunpunt Jeugd het onderzoeksrapport (kies full-screen view)
2011-10-20

VTM strijkt stiekem neer in De Branderij

In het kader van het vtm-programma "bouwen aan geluk" namen 5 jongeren en een interieurontwerper de Branderij onder handen (TV uitzending van 20 oktober 2012).
2011-09-20

Fail again, fail better

In december 2010 organiseerden Demos, Lasso en JES de studiedag Participe! over de cultuurparticipatie van jongeren in een grootstedelijke context. Inge Van de Walle (Demos) en Frederika Van Wing (Lasso) schreven naar aanleiding van die studiedag een artikel dat verscheen in de Gids sociaal-cultureel en educatief werk (Afl. 61, juni 2011/362)
2011-09-20

Vecht, dans en speel in de stad

In deze editie van Momenten, de publicatie van Demos, lag een focus op de sportparticipatie van kansengroepen. Ingrid Van De Walle sprak met Patrick Manghelinckx, Pieter Smets en Jelle Van Camp over de Proeftuinen Sport op JES (p72 ev).
2011-08-17

Urban Youth and Europe Day

Jongeren en vertegenwoordigers van jeugdorganisaties stelden op 27 nov 2010 hun projecten en ideeën voor aan het grote publiek en wisselden van gedachten met politieke vertegenwoordigers.
Dit evenement kaderde in het Belgische EU-voorzitterschap.
2011-08-16

Youth Competence Centres in Antwerp

In Antwerpen ontwikkelden we met onze partners het model van de JCC's: jongerenwerk met een competentiegerichte aanpak op het kruispunt van werk en vrijetijd. Pionierswerk waarbij het vertrekpunt de socio-economische en culturele realiteit is in de wijken waar die centra zich bevinden: De Branderij (Borgerhout), 21N (Deurne Noord) en Zappa (Kiel).
Onze medewerkster Marjan Van de Maele schreef deze paper in opdracht van Stad Antwerpen. Gelieve deze informatie bij uw bronvermelding te gebruiken.
2011-08-04

Kraken, bezetten, profiteren

Naar aanleiding van de bezetting van een leegstand pand in de Louizalaan schreven onze straathoekwerkers voor Brussel Deze Week een opiniestuk rond de Brusselse woonproblematiek.
2011-06-20

Ik wil niet dat ze hetzelfde meemaken als ik

De Morgen ging in Antwerpen praten met jongeren en jeugdwerkers van JES. In dit artikel wordt aangetoond hoe vooral de oudere generatie Marokkaanse jongeren een rol kan spelen in de coaching van hun jongere buurtgenoten.
2011-06-03

JES geeft jonge ongeschoolde werklozen inzicht in talenten en voorkeur.

Brusselnieuws.be op bezoek in de keuken van onze Brusselse orientaties.
2011-05-26

Visietekst Competenties

Een visietekst over de competentiebenadering bij JES vzw.
2011-05-13

Hilde's Way & the Life of Patrick. Orientaties in de praktijk.

In dit interviewboek laten twee ervaren JES-instructeurs je kennismaken met de werkwijze van het Bootteam op JES (Brusselse Opleidingen, Oriëntaties en Tewerkstelling)
2011-04-16

Werkloosheid Marokkaanse jongeren gaat in dalende lijn

Tegen de achtergrond van de Antwerpse jeugdwerkloosheidscijfers omschrijft onze medewerker Mostafa Ameziane zijn rol als arbeidscompetentiebegeleider in Borgerhout.
2011-03-14

Jongeren en kinderen baas van Brusselse publieke ruimte

Aan de hand van 2 participatieverhalen leggen onze medewerksters in het magazine "Alert" uit waar Yota voor staat.
2010-12-31

Brussel Babylon

In het kader van het Europees jaar voor de strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting organiseerden we met enkele partners uit het werkveld een tweetalig congres over meertaligheid in het welzijnswerk (congres 30/09/2010, eindredactie Brusselse Welzijnsraad)
2010-09-22

Jeugd in Borgerhout

In Borgerhout is bijna een kwart van de inwoners jonger dan achttien jaar. De Nieuwe Antwerpenaar sprak met de mensen achter Buurtsport Oud-Borgerhout, Jes, Pleinontwikkeling en Kids.
2010-07-16

Pascal Smet bezoekt de Antwerpse jeugdcentra

Om kennis te maken met de praktijk van de Antwerpse jeugdcentra bezocht minister Pascal Smet op 15 juli ondermeer de Branderij. In het kader van dat bezoek verscheen ook dit artikel in het Nieuwsblad en maakte Stampmedia deze reportage.
2010-06-24

Mastuvu ?

Diana Di Nitto, een jonge fotografe uit de Brusselse wijk Anneessens, realiseerde - gesteund door JES - een bijzonder sociaal project met leerlingen van het deeltijds onderwijs en de bejaarde bewoners van de Residence Prince Leopold in Overijse. Een selectie van haar werk vind je hier.
2010-04-15

JES wil zelfvertrouwen opkrikken

In en rond de JCC Branderij organiseerden we tijdens de paasvakantie de vijfde editie van Shoot, ons evenement voor kinderen en jongeren op het kruispunt van sport (straatvoetbal) en jeugdcultuur. In onze mediatheek vind je nog een video van StampMedia en een fotoreportage.
2010-04-15

Kaboem. Kick & Thaiboxing.

Kaboem is een publicatie van onze werking Vecht & Dans. In deze editie vind je ondermeer artikels rond de voorbereiding op een wedstrijd, clubmanagement en een interview met Daniëlla Somers. Last but not least stellen we de Antwerpse kick- & thaiboxclubs nog eens voor.
2010-03-30

"Het Kampioenschap van Brussel"

Wie de Brusselse muziekscene op de voet wil volgen haalt onze compilatie-CD met de finalisten van de wedstrijdeditie 2009-2010 in huis.
2010-02-02

"Politie moet weer leren praten met jongeren"

Caroline Ory is sinds enkele jaren actief als straathoekwerkster in Molenbeek. Ze is dan ook goed geplaatst om een analyse te maken van de moeilijke relatie tussen jongeren en politie.
2010-01-00

"Brussel, gezond en wel"

Straathoekwerk-coördinator Ann Clé nam deel aan een debat over de uitdagingen en prioriteiten in het Brusselse welzijnsbeleid anno 2010.
2010-01-00

"Brussel Outreach"

De Brusselse organisaties die een vindplaatsgerichte aanpak hanteren werden door onze straathoekwerkers in kaart gebracht.
2009-12-00

"Luisteren, uitpluizen en het beste hopen"

Sikko Segaert is als signaalwerker toegevoegd aan onze straathoekwerkequippe. In dit artikel staat hij stil bij het werk van zijn collega 's met de "sans-papiers" in Brussel.
2009-12-00

"De bom onder Brussel"

In Vacature van 12 december 2009 verscheen een spraakmakend dossier over de Brusselse jeugdwerkloosheid. Wanneer hen cijfers worden voorgelegd die weinig aan de verbeelding over laten, leggen vijf insiders (waaronder twee van onze medewerkers) de vinger op de wonde ...
2009-11-20

Identiteit van de Antwerpse jeugdcentra

Een breed samengestelde stuurgroep (Stedelijke Jeugddienst, Steunpunt Jeugd, Formaat, de Antwerpse jeugdcentra) ging op zoek naar eenheid en verscheidenheid in het profiel van de stedelijke jongerencentra.
2009-11-13

"Bouwstenen voor een geïntegreerd stedelijk jeugdbeleid (inleidend cijfermateriaal)"

De vraag waarop het jeugdbeleid in onze grootsteden moet inzetten, hebben we op het JES congres van 13 nov 2009 ingeleid met recent cijfermateriaal rond de stedelijke jongerenwerkloosheid, migratie, schoolachterstand, ...
2009-11-13

"Bouwstenen voor een geïntegreerd stedelijk jeugdbeleid"

'Het mede-eigenaarschap van jongeren' en 'competentiegericht werken' waren de centrale thema's op onze congresdag van 13 november 2009. Een waaier van experts uit diverse sectoren reflecteerden er op de JES-praktijk van iedere dag.
2009-11-13

"JES in beeld"

2 jonge cineasten vatten JES samen in 20 minuten film. Contacteer ons secretariaat voor een DVD exemplaar.
2009-11-01

"JES Beleidsplan 2010-2012"

Light versie van het beleidsplan dat we indienen als landelijke jeugdvereniging. Aanbevolen lectuur voor wie onze prioriteiten in de komende jaren wil kennen. Op de pagina's 8 en 9 vind je het organigram van JES.
2009-05-01

"30 dertigers: vrouwen fotograferen vrouwen"

Coproductie JES / VTM nav de tv-serie Jes op VTM. De fototentoonstelling was eerder te zien in de Kruispuntgalerij (05-06 /2009).Hier lees je meer over het project.
2009-03-31

"de Onderkrant"

Onze Brusselse straathoekwerkers beschreven in een krant hun werk - hun wijk - hun inzicht in het functioneren van onze instellingen. De krant hebben we uitverkocht maar je kan ze hier downloaden in pdf-formaat (opgelet: 47 mb groot).
2009-03-00

"Kinderparticipatie bij de vormgeving van de openbare ruimte"

Visietekst van onze Brusselse participatiestructuur Yota! De tekst hebben we opgesteld nav de studiedag 'Spreken door Ruimte' van 27 maart 2009. (Klik hier voor de franstalige versie)
2009-02-06

"Competentieverhalen van jonge sterren"

Verslag van de studiedag op 6 februari 2009 rond "EVC in de vrije tijd - 1 jaar competentiegericht werken in JCC de Branderij"
2008-12-15

"Raptielen"

Een instructie-DVD voor het taalatelier 'Raptielen: rappen met anderstalige kinderen'. Volg deze link voor meer informatie.
2008-03-00

"Verhalenboek Straathoekwerk"

Het leven zoals het is: '7 dagen straathoekwerk in 7 verhalen'. We hebben zowel een tekstversie (pdf) als een ingesproken versie (mp3) voorzien.
2008-03-00

"Draaiboek voor de ontwikkeling van stadsklassen"

Een uitgave van STAM Gent - JES - Vl. Gemeenschap (Stedenbeleid)
2008-00-00

"WMKJ's for Dummies. Als jeugdwerker aan de slag"

Handboek voor jeugdwerkers uit de Brusselse WMKJ's. Het boek kan je bestellen bij het steunpunt voor de Brusselse WMKJ's D'Broej
2007-12-00

"Het Kampioenschap van Brussel"

Compilatie-CD met de finalisten van de wedstrijdeditie 2007-2008
2007-10-00

"De C-Stick. Werken rond competenties met jongeren"

Publicatie rond de ontwikkeling van een digitaal portfolio voor werkzoekende jongeren
2007-05-00

"Venus. Girls Only."

In de opnamestudio van onze Rockfabriek krijgen meisjes al te vaak een bescheiden rolletje op de achtergrond toegewezen (dowap dowap dowap). We besloten daar wat aan te doen met de CD productie 'Venus - Girls Only'. 13 meisjes zingen de nummers die ze eerst zelf geschreven hebben.
2006-00-00

"Jes Beleidsplan 2007-2009"

Light versie van ons beleidsplan als landelijke jeugdvereniging
2006-00-00

"Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap"

Leiderschapsvorming van animatoren uit de Brusselse WMKJ's ("een leidraad voor wie een groepsemancipatorisch vormingstraject wil opzetten met maatschappelijk kwetsbare jongeren")
2005-00-00

"Aanwakkeren"

Uitgave naar aanleiding van de twintigste Jes-verjaardag. Acht externe deskundigen reflecteren op de Jes-praktijk.
2004-00-00

"20 jaar JES"

Herbeleef de Jes-geschiedenis met deze CD Rom. We digitaliseerden ons archiefmateriaal en op de tijdslijn 1984 - 2004 presenteren we tal van foto's, audiofragmenten, video's en tekst.